Cursus

Als er contacten (ontstaan) zijn met onkerkelijke mensen die meer willen weten over het geloof of als er nagedacht wordt om mensen de gelegenheid te bieden hier meer over te laten horen, is er een mooi aanbod van cursusmateriaal beschikbaar.

  • De oriëntatiecursus is een eerste kennismaking met de Bijbel. Deze cursus bestaat uit een PP presentatie met een serie van vijf thema’s die bijvoorbeeld tijdens vijf bijeenkomsten gegeven kan worden. Voor de cursisten is er het boekje 'Leer de Bijbel kennen’, waarin achtergrond informatie van de presentatie staat.
  • De grote lijn van het Oude Testament. Dit zijn veertien lessen over het Oude Testament.
  • De grote lijn van de Evangelieën. Dit zijn veertien lessen over het Nieuwe Testament.
  • Jezus' leven en werk. Dit zijn tien lessen over het evangelie van Markus, waarin vooral de Persoon en het werk van Jezus centraal staan. Deze cursus kan zowel één op één als in een groep gegeven worden.
  • Het ontstaan van de christelijke kerk. Dit zijn tien lessen over het Bijbelboek Handelingen, waarin het vooral gaat over de voortgang van het Evangelie.

U kunt bovenstaande cursussen hier bestellen. (Of eronder een overzicht geven van het verschillende cursusmateriaal)

Bij het geven van een cursus is het volgende belangrijk:

  • Zorg dat als er een cursus gegeven gaat worden aan onkerkelijken, dit vooraf een plek heeft in het persoonlijke gebed en er ook voorbede voor wordt gedaan in de kerkelijke gemeente.
  • Het geven van een cursus is mooi, maar vraagt zeker aan een groep ook bekwaamheid en een goede voorbereiding. Indien gewenst, kan hiervoor toerusting gegeven worden.

Naast het geven van een cursus is ook het Bijbellezen met onkerkelijken een mooie manier om hen in aanraking te brengen met de Bijbelse boodschap. 

 

Webshop

Doelgroep
Leeftijd
Taal
Vorm
Jaar
foto_969.jpgfoto_970.jpgfoto_971.jpg