Evangelisatiediensten

Voor veel onkerkelijke mensen is het bezoeken van een kerkdienst een hoge drempel. Dit is jammer, want is het Woord van God niet een boodschap voor iedereen?! Wie hij of zij ook is. Alle mensen hebben een ziel en zijn schepselen van God met wie wij samen op reis zijn. Daarom is het goed om als kerkelijke gemeente na te denken over het organiseren van een laagdrempelige evangelisatiedienst of bijeenkomst waar onkerkelijke buren welkom zijn én het vooral gaat om het samenzijn in gebed, zang en het horen van een eenvoudige Bijbelse boodschap.

Als EVGG denken wij hierin graag met u als gemeente mee.

foto_4483.jpgfoto_4484.jpgfoto_4485.jpgfoto_4487.jpgfoto_4488.jpgfoto_4489.jpgfoto_4490.jpg