Folderen

Evangeliseren kan ook gedaan worden doormiddel van folderen in de buurt van de kerkelijke gemeente, bijvoorbeeld voorafgaand aan een van de christelijke feesten. Deze activiteit is een mooie manier om de Boodschap van het Evangelie door te geven, we hebben immers een Woord voor de wereld!

Maar met alleen een folder in de brievenbus stoppen, of uitdelen op straat, zijn we er echter nog niet. Daarom hieronder enkele aandachtspunten voor bij het folderen.

Aandachtspunten bij het folderen (in de omgeving van de kerk)

  • Wordt er voorbede in de gemeente voor de folderactie gedaan? Wordt er in de gemeente gebeden voor de buren van de kerk? Heeft de folderactie een plaats in het persoonlijke gebed? Belangrijk is dat er biddend wordt gezaaid.
  • Staat er informatie over uw gemeente, evangelisatiepost o.i.d. op de folder, bijvoorbeeld het adres, website en de tijden van de zondagse diensten?
  • Is er een contactpersoon, bijvoorbeeld iemand van de plaatselijke evangelisatiecommissie (PEC), waar mensen contact mee op kunnen nemen naar aanleiding van de folder? Of is er een doorverwijzing naar één van onze bijbelcentra van de EVGG?
  • Is er een specifieke bijeenkomst (kerstzangavond, buurtochtend, verkoping, etc. laagdrempelige activiteit (bijvoorbeeld maaltijd, crea-ochtend o.i.d.)) waar u buitenkerkelijken voor uit kunt nodigen? Zet dit dan op de folder.
  • Als iemand n.a.v. de folder een zondagse dienst bezoekt, wordt hij/zij dan opgevangen door iemand? U kunt bijvoorbeeld als leden van de evangelisatiecommissie roulerend bij de ingang posten. En is er dan een korte introductie of uitleg over wat men kan verwachten? Is er een (andertalige) Bijbel beschikbaar?
  • Zijn bezoekers daarna welkom bij iemand thuis voor een bakje koffie/thee en gesprekje?
  • Als er doormiddel van het folderen ontmoetingen, gesprekken met buurtbewoners geweest zijn, is het belangrijk juist ook deze mensen in het gebed aan de Heere op te dragen én blijf voor hen bidden.

Let op: doe géén evangelisatiefolders in brievenbussen waar een néé/néé of een néé/ja stikker opzit.

Evangeliseren doormiddel van folderen roept bij sommigen vragen op. Heeft het (nog) wel zin?

  • Ondanks het feit dat er ogenschijnlijk weinig respons is op het folderwerk, willen we er toch voor pleiten om te folderen. Door middel van folderacties betrek je gemeenteleden, veelal jongeren, bij het evangelisatiewerk. Dit leidt tot een stukje bewustwording, waardoor ze ook hun eigen omgeving met andere ogen gaan bezien: Hoe sta ik zelf ten opzichte van mijn onkerkelijke naaste? Vooral voor jongeren uit een overwegend kerkelijke omgeving gaat bij het folderen rond een evangelisatiepost vaak een wereld open.
  • Een folder is ook heel zinvol bij doelgericht evangelisatiewerk. Het is fijn om na een gesprek op straat een folder te kunnen meegeven waarin de gesprekspartner alles nog eens kan nalezen. Ook kan een folder goed dienen als uitnodiging voor specifieke activiteiten, zoals een inloop, kerstzangavond of kinderclub.
  • Ten slotte, iedere evangelist die wel eens foldert, zal kunnen vertellen dat de Heere ook folders gebruikt om mensen op het spoor van Zijn Woord en gemeente te zetten. Neem die oude moeder. Haar kinderen belden na haar overlijden op om het ‘abonnement’ op de brochures die op haar nachtkastje lagen, op te zeggen. Het bleken evangelisatiefolders te zijn. De vrouw bewaarde ze als „kleinoden” op haar nachtkastje. Wij weten niet altijd wat de Heere met Zijn Woord doet. Wij tellen, maar zien slechts aan wat voor ogen is. De Heere telt ze ook en kent de Zijnen. Dit weten we ook: Zijn Woord zal niet ledig tot Hem wederkeren.

Wilt u meer informatie over folderen of andere evangelisatieactiviteiten? Neem gerust contact op met EVGG!

foto_968.jpgfoto_967.jpgfoto_965.jpgfoto_966.jpg