Markt

Een mooie manier om in contact met uw naaste te komen is door met een evangelisatiekraam op de markt te gaan staan. Hiervoor kunt u goed gebruik maken van speciaal daarvoor ontwikkelde presentatiepakketten en ander foldermateriaal.

Bij het staan met een kraam op de markt is het goed om over het volgende na te denken:

Wat is het doel?

Het is belangrijk om vooraf helder te hebben wat het doel is met deze activiteit. Denk hierbij aan:

 • zichtbaar aanwezig zijn in de buurt
 • in contact komen met onze naaste
 • het komen tot een gesprek over het geloof én het doorgeven van de Bijbelse boodschap
 • het meegeven van een bijbel, evangelisatiefolder of ander evangelisatiemateriaal
 • het uitnodigen van mensen voor een activiteit, cursus of laagdrempelige evangelisatiedienst

Wat is nodig in de voorbereiding?  

In de eerste plaats is het belangrijk om in het gebed de Heere te vragen om Zijn leiding, hulp en zegen. Vraag voor deze activiteit ook voorbede in de kerk. Daarnaast is het goed om na te denken over:

 • het thema en de inrichting van de evangelisatiekraam.
 • het publiek wat mogelijk langs de kraam zal komen. Wie denkt u te gaan ontmoeten? Verwacht u veel anderstalige bezoekers, hou hier dan rekening mee in uw aanbod van foldermateriaal.
 • Het aantal vrijwilligers dat nodig is. Zorg dat er genoeg vrijwilligers zijn die elkaar evt. kunnen afwisselen. Vraag u zelf af of er misschien vooraf toerusting nodig is m.b.t. het voeren van een evangelisatie gesprek, waar thema’s behandeld worden als: ‘hoe begin ik een gesprek, wat is belangrijk tijdens het gesprek, hoe sluit ik het gesprek af, hoe ga ik om met verschillende reacties?’

Wat vraagt aandacht tijdens het staan op de markt?

 • Zorg dat je met minimaal twee mensen achter of voor de kraam staat, waarbij in de eerste plaats het gebed voor elkaar ook tijdens het ‘werk’ belangrijk is.
 • Wees vrijmoedig in het aanspreken van mensen, gebruik hiervoor een passende openingszin, of vraag. (We hebben een rijke, goede en belangrijke boodschap om door te geven!)
 • Besef dat het in het evangelisatiegesprek in de eerste plaats vooral gaat om het luisteren. (zie…) Spreek goed van de Heere.
 • Zorg dat u weet wat er in de kraam aanwezig is en welke materialen er evt. beschikbaar zijn als deze niet in de kraam liggen.
 • Sluit deze activiteit af met gebed en stel de evangelisatiecommissie en/of kerkraad op de hoogte van hoe het gegaan is, zodat dit tijdens het grote gebed meegenomen kan worden. 
foto_4316.jpgfoto_4317.jpgfoto_4318.jpgfoto_4319.jpgfoto_4320.jpg