Ontmoeten

Wie ontmoet er vandaag de dag geen onkerkelijke mensen?! Denk hierbij aan collega’s, buren, voorbijgangers enz. Een belangrijke vraag in deze ontmoetingen is: wat vraagt de Bijbel nu van mij als christen? En hoe ga ik in deze ontmoetingen als christen met mijn naaste om?

De Bijbel leert ons dat God ons de opdracht gegeven heeft om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. De Heere Jezus Zelf heeft dit heel duidelijk laten zien in Zijn leven op aarde. Hij ontmoette ook mensen. Zo zocht Hij Levi op die aan het werk was. Riep vissers die hun netten aan het spoelen waren. Zat bij een waterfontein en raakte in gesprek met een Samaritaanse vrouw.

In al deze ontmoetingen merk je dat Christus dit deed met bewogenheid voor zielen. Hij ging naast hen zitten, wist wat hen bezighield, sloot aan (in de ontmoetingen) bij de dagelijkse praktijk en omstandigheden van deze mensen. Heel duidelijk zie je dit in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Zij kwam om water en er ontstond een gesprek over het levende water.

En zo is het ook voor ons belangrijk om in ontmoetingen met mensen aan te sluiten bij hun dagelijkse levensomstandigheden. Dit vraagt in de eerste plaats gebed om Zijn hulp en leiding. Om vandaaruit met bewogenheid de ander te ontmoeten d.m.v. een open en betrokken houding en een luisterend oor.

Verdiep in u het leven van de ander, leef mee en bid voor de ander. Zo kan er met collega’s, buren enz. gebouwd worden aan relatie en vertrouwen gewonnen worden om de Boodschap van het Evangelie te kunnen doorgeven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Bijbel en foldermateriaal wat hier speciaal voor ontwikkelt is. Laat in ontmoetingen en gesprekken met mensen vooral het Woord Zelf spreken.

Mattheüs 5:16
Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

foto_4335.jpgfoto_4336.jpgfoto_4337.jpgfoto_4338.jpg