Bruggen bouwen

Op zaterdag 16 maart 2019 wordt de landelijke evangelisatiedag weer belegd. Voor de tweede keer in het Hoornbeeck College in Amersfoort. Deze locatie is vorig jaar goed bevallen. De grote aula is ruim genoeg voor de centrale onderdelen van het programma. Daarnaast maken we gebruik van de kapel voor de verdiepingslezing, meerdere leslokalen voor een groot aantal workhops en -niet te vergeten- de gymzaal voor een activiteit met de kinderen.

Het thema van de dag is ‘bruggen bouwen’. In de hoofdlezing zullen we bij dit thema stilstaan. Daarbij gaat het over de verbindende schakel tussen kerk en wereld. De kwaliteit van de brug is ó-zo belangrijk. Maar voordat het verkeer erover kan gaan zal de aansluiting in orde moeten zijn. Aan twee kanten. Anders is de beste brug waardeloos en komt het contact tussen de werelden aan de uiteinden van de brug niet tot stand.

Er is ook ruim aandacht voor het evangelisatiewerk onder kinderen en tieners, vanuit de landelijke werkgroep jeugdevangelisatie (LWJ). Zoals elk jaar wordt een nieuwe themamap voor een vakantiebijbelweek gepresenteerd. Daarnaast zal de LWJ in een dubbele workshop ingaan op het belang van een goede voorbereiding met medewerkers voorafgaand aan het seizoen of de vakantiebijbelweek.

Natuurlijk is er ook ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek, bijvoorbeeld met een van onze evangelisten of veldwerkers. Bent u actief binnen het evangelisatiewerk, binnen de plaatselijke commissie of als ambtsdrager? Of bent u als gemeentelid betrokken op het evangelisatiewerk? Met uw komst naar Amersfoort draagt u een steentje bij in de bemoediging van de werkers. Maar: de dag is juist ook bedoeld voor persoonlijke toerusting; ook u komt in uw omgeving immers in contact met onkerkelijke mensen. Hartelijk welkom!

Aankondiging
Interview over kapellezing
Interview over workshop
Korte impressie
Hoofdlezing
Kapellezing

 

foto_5097.jpg
foto_5098.jpg
foto_5101.jpg
foto_5099.jpg
foto_5100.jpg
foto_5102.jpg
foto_5105.jpg
foto_5103.jpg
foto_5104.jpg
foto_5106.jpg
foto_5107.jpg
foto_5108.jpg
foto_5109.jpg
foto_5110.jpg
foto_5111.jpg
foto_5112.jpg
foto_5113.jpg
foto_5114.jpg
foto_5115.jpg
foto_5117.jpg
foto_5116.jpg
foto_5118.jpg
foto_5119.jpg
foto_5120.jpg
foto_5121.jpg
foto_5122.jpg
foto_5123.jpg
foto_5124.jpg
foto_5125.jpg
foto_5126.jpg
foto_5127.jpg
foto_5128.jpg
foto_5129.jpg
foto_5130.jpg
foto_5131.jpg
foto_5132.jpg
foto_5133.jpg
foto_5135.jpg
foto_5134.jpg
foto_5136.jpg
foto_5137.jpg
foto_5138.jpg
foto_5139.jpg
foto_5140.jpg
foto_5141.jpg
foto_5142.jpg
foto_5143.jpg
foto_5145.jpg
foto_5144.jpg
foto_5152.jpg
foto_5146.jpg
foto_5148.jpg
foto_5147.jpg
foto_5149.jpg
foto_5150.jpg
foto_5151.jpg
foto_5153.jpg
foto_5154.jpg
foto_5155.jpg
foto_5156.jpg
foto_5158.jpg
foto_5157.jpg
foto_5159.jpg
foto_5161.jpg
foto_5163.jpg
foto_5160.jpg
foto_5162.jpg
foto_5164.jpg
foto_5165.jpg
foto_5166.jpg
foto_5167.jpg
foto_5168.jpg
foto_5170.jpg
foto_5169.jpg
foto_5172.jpg
foto_5171.jpg
foto_5175.jpg
foto_5173.jpg
foto_5174.jpg
foto_5176.jpg
foto_5177.jpg
foto_5178.jpg
foto_5180.jpg
foto_5179.jpg
foto_5181.jpg
foto_5182.jpg
foto_5183.jpg
foto_5184.jpg
foto_5185.jpg
foto_5186.jpg
foto_5187.jpg
foto_5188.jpg
foto_5189.jpg
foto_5191.jpg
foto_5190.jpg
foto_5193.jpg
foto_5192.jpg
foto_5194.jpg
foto_5195.jpg
foto_5196.jpg
foto_5197.jpg
foto_5199.jpg
foto_5198.jpg
foto_5200.jpg
foto_5201.jpg
foto_5202.jpg
foto_5203.jpg
foto_5204.jpg
foto_5205.jpg
foto_5206.jpg
foto_5207.jpg
foto_5208.jpg
foto_5209.jpg
foto_5210.jpg
foto_5213.jpg
foto_5211.jpg
foto_5212.jpg
foto_5214.jpg
foto_5215.jpg
foto_5216.jpg
foto_5217.jpg
foto_5218.jpg
foto_5219.jpg
foto_5220.jpg
foto_5221.jpg
foto_5223.jpg
foto_5222.jpg
foto_5224.jpg
foto_5225.jpg
foto_5226.jpg
foto_5227.jpg
foto_5228.jpg
foto_5229.jpg
foto_5230.jpg
foto_5231.jpg
foto_5232.jpg
foto_5233.jpg
foto_5234.jpg
foto_5235.jpg
foto_5236.jpg
foto_5237.jpg
foto_5239.jpg
foto_5238.jpg
foto_5240.jpg
foto_5241.jpg
foto_5242.jpg
foto_5243.jpg
foto_5245.jpg
foto_5244.jpg
foto_5247.jpg
foto_5246.jpg
foto_5254.jpg
foto_5248.jpg
foto_5250.jpg
foto_5249.jpg
foto_5251.jpg
foto_5252.jpg
foto_5253.jpg
foto_5255.jpg
foto_5256.jpg
foto_5258.jpg
foto_5257.jpg
foto_5259.jpg
foto_5260.jpg
foto_5261.jpg
foto_5262.jpg
foto_5263.jpg
foto_5264.jpg
foto_5265.jpg
foto_5267.jpg
foto_5266.jpg
foto_5297.jpg
foto_5295.jpg
foto_5293.jpg
foto_5299.jpg
foto_5296.jpg
foto_5294.jpg
foto_5298.jpg
foto_5300.jpg
foto_5301.jpg
foto_5303.jpg
foto_5302.jpg
foto_5304.jpg
foto_5305.jpg
foto_5306.jpg
foto_5307.jpg
foto_5308.jpg
foto_5309.jpg
foto_5310.jpg
foto_5311.jpg
foto_5312.jpg
foto_5313.jpg
foto_5314.jpg
foto_5315.jpg
foto_5316.jpg
foto_5317.jpg
foto_5318.jpg
foto_5319.jpg
foto_5320.jpg
foto_5321.jpg
foto_5326.jpg
foto_5325.jpg
foto_5322.jpg
foto_5324.jpg
foto_5323.jpg
foto_5327.jpg
foto_5328.jpg
foto_5329.jpg
foto_5331.jpg
foto_5330.jpg
foto_5334.jpg
foto_5333.jpg
foto_5332.jpg

Programma Evangelisatiedag 16-03-2019Bruggen bouwen

 • 09:15 - 09:45 Ontvangst met koffie/thee
 • 10:00 - 12:15 Crèche, kinderclub & tienerworkshop
  Naast een Bijbelverhaal en knutselwerkjes is er een sportieve activiteit in de gymzaal én wordt het themalied samen geoefend. Voor de oudere kinderen wordt er een tiener- en jeugdworkshop georganiseerd. Breng uw kind(eren) dus gerust mee!
 • 10:00 - 10:45 Welkom en hoofdlezing door ds. M. Joosse
 • 10:45 - 10:55 Mededelingen door dhr. G. Geijtenbeek
 • 11:05 - 11:50 Workshopronde 1
  • Workshop: Het belang van een goede start door mw. P. van der Aart en mw. M. Maljaars
   Hoe bouw je een brug van de Woorden van God naar het kinderhart? Een nieuw seizoen vraagt om voorbereiding. Waar gaan we over vertellen? Welke liederen en teksten willen we de kinderen aanleren? Dit kan een worsteling zijn. Moeten we het eens anders aanpakken? Sluiten we voldoende bij de kinderen en hun leefwereld aan? Hoe zorgen we ervoor dat we de Boodschap eenduidig overbrengen? We denken na over de start van een nieuw seizoen met het team. Bij deze workshop is het handig om met (een deel van) het team aanwezig te zijn.
  • Workshop: Kennismaking met Jeugdevangelisatie door mw. C. Nijsse en mw. M. Ruit
   Bijbelclub Het Lichtpunt (Rotterdam-Zuid) presenteert zich. Wat gebeurt er zoal op een kinder- en tienerevangelisatieclub? Welke kinderen komen er en hoe kun je ze bereiken? Hoe breng je een evenwichtige Bijbelse boodschap aan kinderen die nog nooit van de Bijbel hebben gehoord? Hoe bind je tieners aan de club? Zomaar wat vragen die aan de orde kunnen komen in de workshop. Mogelijk overweegt u te starten met een kinderclub of loopt u op uw club tegen specifieke problemen aan. Ook daarvoor is ruimte.
  • Workshop: Christen zijn in de dagelijkse praktijk door dhr. J. Vermeer
   Bruggen bouwen. Is het nog wel eens mijn/ons gebed: “Heere, mag ik vandaag iemand ontmoeten, naar wie een loopplankje genoeg is om hem of haar met Uw Woord te mogen bereiken?” Het is de bedoeling om in de workshop twee gedeelten samen te overdenken en met elkaar in gesprek te gaan over: 1. Christen zijn in passieve zin 2. Christen zijn in actieve zin.
  • Workshop: Het verwoorden van Bijbelse kernbegrippen door ev. S. de Visser
   Vanuit de dagelijkse praktijk van het werk worden een aantal Bijbelse kernbegrippen besproken. Hoe kunnen wij deze voor ons zo bekende begrippen uitleggen aan onze onkerkelijke naaste?
  • Workshop: In gesprek met een bezoeker uit een evangelisatiepost door veldwerker E.J. Verbruggen
   Tijdens deze interactieve workshop vertelt een bezoeker van een evangelisatiepost iets over zijn/haar ervaringen op de post. Welke plaats heeft de post in de wijk? Hoe is het om kennis te maken met het christelijk geloof? Welke spiegel houden bezoekers van een evangelisatiepost ons voor?
  • Workshop: Straatevangelisatie, niet gemakkelijk, maar wel nodig door dhr. J. Commelin
   Samen bezinnen, allereerst vanuit de Bijbel (Lukas 10:1-11), zoals de Heere Jezus ons heeft geleerd. Daarna staan we stil bij vragen als: Waarom straatevangelisatie? Hoe en waar? Welke evangelisatie lectuur? Wat zeg je als je de straat opgaat? Laten we vooral het gebed niet vergeten, het voornaamste en meest nodige. Helaas bewaren wij dit vaak voor het laatst. Alleen de Heere kan onze harten bereid maken om met overgave en liefde dit werk te doen door Zijn Woord en Geest. We moeten zéker ook bidden voor hen die we ontmoeten op straat. Hij opent de harten.
  • Workshop: Bijbellezen met onkerkelijken door ev. H.J. van den Boogaart
   Wij hebben een Bijbel, het Woord van God. In de Bijbel lezen we over Wie God is, over Zijn wil en hoe zondige mensen uit genade zalig worden. Bijbellezen is iets wat we wellicht iedere dag meerdere keren doen. Maar hoe is dat bij onkerkelijke mensen, zoals uw collega’s, buren, vrienden of mogelijk familieleden, zij die geen Bijbel hebben of wel een Bijbel hebben maar geen weet hebben van de inhoud? Ook voor hen is het van levensbelang de inhoud van de Bijbel te leren kennen om zalig te worden. In deze workshop worden handreikingen gedaan m.b.t. het Bijbellezen met onkerkelijken.
  • Workshop: Is een moslim een beetje christen? door ev. A. van Setten
   In deze workshop wordt ingegaan op ons christen-zijn ten opzichte van wat de Islam leert. De kerndwaling hiervan komt aan de orde, waarnaast we ook door middel van praktische oefeningen de theorie zullen toepassen in de praktijk.
  • Workshop: Een kerk voor de buurt door veldwerker J. Geerts en mw. I. van Dalfsen
   De praktijk van het evangelisatiewerk op de post in Alkmaar. Van visie tot realisatie. Sleutelwoorden zijn: contact, relatie en verbinding. Loopt u mee over deze step stones?
  • Workshop: Een inloophuis, een brug naar Gods Woord en een brug naar de kerk? door dhr. G.J. Heldoorn en mw. A. Heldoorn-Reijnoudt
   In de stad Amersfoort staat inloophuis Elim. Vanuit een verlangen van de Gereformeerde Gemeente in onze stad, om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie, zijn veel vrijwilligers betrokken bij dit werk. Hoe komt zo’n plaatselijk initiatief tot stand? Wat is er nodig om het werk vorm te geven? Hoe gaan we te werk? In deze workshop delen we onze ervaringen en krijgt u volop gelegenheid om uw vragen te stellen over het ondernemen van een plaatselijk initiatief. Samen met bezoekers en vrijwilligers verzorgen we deze workshop.
  • Kapellezing: De Areopagus anno morgen door dhr. J. Polder en mw. L. Kooijman-van Es
   Paulus vertelt de mensen op de Areopagus Wie de onbekende God is. Geen God op afstand, maar van nabij. Hoe dragen we dat uit in onze tijd en in onze eigen omgeving? Aan de orde komt 'het goede leven'. Wat is onze grondhouding? En welke argumenten en vaardigheden zijn bruikbaar om het gesprek hierover te voeren?
 • 12:00 - 12:15 Presentatie nieuwe materialen en sluiting ochtendprogramma
 • 12:15 - 13:15 Pauze: gratis fruit en drinken! Belegde broodjes en warme snacks verkrijgbaar tegen betaling.
 • 13:15 - 14:45 Crèche, kinderclub & tienerworkshop
  Naast een Bijbelverhaal en knutselwerkjes is er een sportieve activiteit in de gymzaal én wordt het themalied samen geoefend. Breng uw kind(eren) dus gerust mee!
 • 13:15 - 13:30 Opening middagprogramma door dhr. N.J. Teerds
 • 13:30 - 13:40 Column door mw. P. van der Aart
 • 13:50 - 14:35 Workshopronde 2
  • Workshop: Het belang van een goede start door mw. P. van der Aart en mw. M. Maljaars
   Hoe bouw je een brug van de Woorden van God naar het kinderhart? Een nieuw seizoen vraagt om voorbereiding. Waar gaan we over vertellen? Welke liederen en teksten willen we de kinderen aanleren? Dit kan een worsteling zijn. Moeten we het eens anders aanpakken? Sluiten we voldoende bij de kinderen en hun leefwereld aan? Hoe zorgen we ervoor dat we de Boodschap eenduidig overbrengen? We denken na over de start van een nieuw seizoen met het team. Bij deze workshop is het handig om met (een deel van) het team aanwezig te zijn.
  • Workshop: Kennismaking met Jeugdevangelisatie door mw. C. Nijsse en mw. M. Ruit
   Bijbelclub Het Lichtpunt (Rotterdam-Zuid) presenteert zich. Wat gebeurt er zoal op een kinder- en tienerevangelisatieclub? Welke kinderen komen er en hoe kun je ze bereiken? Hoe breng je een evenwichtige Bijbelse boodschap aan kinderen die nog nooit van de Bijbel hebben gehoord? Hoe bind je tieners aan de club? Zomaar wat vragen die aan de orde kunnen komen in de workshop. Mogelijk overweegt u te starten met een kinderclub of loopt u op uw club tegen specifieke problemen aan. Ook daarvoor is ruimte.
  • Workshop: Christen zijn in de dagelijkse praktijk door dhr. J. Vermeer
   Bruggen bouwen. Is het nog wel eens mijn/ons gebed: “Heere, mag ik vandaag iemand ontmoeten, naar wie een loopplankje genoeg is om hem of haar met Uw Woord te mogen bereiken?” Het is de bedoeling om in de workshop twee gedeelten samen te overdenken en met elkaar in gesprek te gaan over: 1. Christen zijn in passieve zin 2. Christen zijn in actieve zin.
  • Workshop: Het verwoorden van Bijbelse kernbegrippen door ev. S. de Visser
   Vanuit de dagelijkse praktijk van het werk worden een aantal Bijbelse kernbegrippen besproken. Hoe kunnen wij deze voor ons zo bekende begrippen uitleggen aan onze onkerkelijke naaste?
  • Workshop: In gesprek met een bezoeker uit een evangelisatiepost door veldwerker E.J. Verbruggen
   Tijdens deze interactieve workshop vertelt een bezoeker van een evangelisatiepost iets over zijn/haar ervaringen op de post. Welke plaats heeft de post in de wijk? Hoe is het om kennis te maken met het christelijk geloof? Welke spiegel houden bezoekers van een evangelisatiepost ons voor?
  • Workshop: Straatevangelisatie, niet gemakkelijk, maar wel nodig door dhr. J. Commelin
   Samen bezinnen, allereerst vanuit de Bijbel (Lukas 10:1-11), zoals de Heere Jezus ons heeft geleerd. Daarna staan we stil bij vragen als: Waarom straatevangelisatie? Hoe en waar? Welke evangelisatie lectuur? Wat zeg je als je de straat opgaat? Laten we vooral het gebed niet vergeten, het voornaamste en meest nodige. Helaas bewaren wij dit vaak voor het laatst. Alleen de Heere kan onze harten bereid maken om met overgave en liefde dit werk te doen door Zijn Woord en Geest. We moeten zéker ook bidden voor hen die we ontmoeten op straat. Hij opent de harten.
  • Workshop: Bijbellezen met onkerkelijken door ev. H.J. van den Boogaart
   Wij hebben een Bijbel, het Woord van God. In de Bijbel lezen we over Wie God is, over Zijn wil en hoe zondige mensen uit genade zalig worden. Bijbellezen is iets wat we wellicht iedere dag meerdere keren doen. Maar hoe is dat bij onkerkelijke mensen, zoals uw collega’s, buren, vrienden of mogelijk familieleden, zij die geen Bijbel hebben of wel een Bijbel hebben maar geen weet hebben van de inhoud? Ook voor hen is het van levensbelang de inhoud van de Bijbel te leren kennen om zalig te worden. In deze workshop worden handreikingen gedaan m.b.t. het Bijbellezen met onkerkelijken.
  • Workshop: Is een moslim een beetje christen? door ev. A. van Setten
   In deze workshop wordt ingegaan op ons christen-zijn ten opzichte van wat de Islam leert. De kerndwaling hiervan komt aan de orde, waarnaast we ook door middel van praktische oefeningen de theorie zullen toepassen in de praktijk.
  • Workshop: Een kerk voor de buurt door veldwerker J. Geerts en mw. I. van Dalfsen
   De praktijk van het evangelisatiewerk op de post in Alkmaar. Van visie tot realisatie. Sleutelwoorden zijn: contact, relatie en verbinding. Loopt u mee over deze step stones?
  • Workshop: Een inloophuis, een brug naar Gods Woord en een brug naar de kerk? door dhr. G.J. Heldoorn en mw. A. Heldoorn-Reijnoudt
   In de stad Amersfoort staat inloophuis Elim. Vanuit een verlangen van de Gereformeerde Gemeente in onze stad, om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie, zijn veel vrijwilligers betrokken bij dit werk. Hoe komt zo’n plaatselijk initiatief tot stand? Wat is er nodig om het werk vorm te geven? Hoe gaan we te werk? In deze workshop delen we onze ervaringen en krijgt u volop gelegenheid om uw vragen te stellen over het ondernemen van een plaatselijk initiatief. Samen met bezoekers en vrijwilligers verzorgen we deze workshop.
  • Workshop: De Areopagus anno morgen (vervolg op kapellezing) door dhr. J. Polder en mw. L. Kooijman-van Es
   Het evangelisatiegesprek met mensen die dichtbij ons staan vinden we vaak extra moeilijk. Waarom eigenlijk? Wat zijn belemmeringen? Hoe kun je daarmee omgaan? Aan de hand van een aantal casussen denken we hier met elkaar over na.
  • Kapellezing: Werk op de post in Leidsche Rijn door veldwerker J.B. Kardol
   Kom mee over de brug naar Leidsche Rijn. Daar staat christelijke ontmoetingscentrum 'De Hoeksteen'. Tijdens de kapellezing wordt u meegenomen in de zoektocht van het evangelisatiewerk om in deze Vinex wijk onze naaste te bereiken met het Evangelie van Gods genade. We kijken terug naar de openingen en mogelijkheden die zijn ontstaan in de afgelopen periode. We kijken vooruit: wat zou u hiermee kunnen in uw eigen omgeving? Welke bruggetjes kunnen wij leggen om onze naaste te bereiken?
 • 14:45 - 14:55 Kinderkoor
 • 14:55 - 15:00 Sluiting middagprogramma