Zendingsdag

Op de zendingsdag 2022 is EVGG aanwezig met een stand. U kunt bij ons terecht voor evangelisatiemateriaal en bent welkom voor een goed gesprek.

PUZZEL 

In De Saambinder van 2 juni vindt u een puzzel die u kunt invullen. U kunt de puzzel ook hier downloaden. De bijbehorende vragen zijn als volgt:

1.    In de velden van Moab, hij en zijn … 
2.    Zij werd overgelaten, met haar … zonen
3.    Stierven ook; alzo werd deze vrouw …
4.    De HEERE Zijn volk bezocht had, gevende hun …
5.    Een iegelijk tot het huis van haar …
6.    Maar … zeide: Keert weder, mijn dochters
7.    Heb ik nog zonen in mijn …, dat zij u tot mannen
8.    En …; en Orpa kuste haar schoonmoeder
9.    Aldaar zal ik … worden; alzo doe mij de HEERE
10.  De Almachtige heeft mij … bitterheid aangedaan
11.  Alzo kwam Naómi … en Ruth, de Moabitische

Van boven naar beneden leest u in de kolom de oplossing. Lever de oplossing van deze puzzel in bij de stand van EVGG tijdens de zendingsdag D.V. zaterdag 18 juni in Gorinchem en ontvang van ons een leuke attentie!

 

foto_5370.jpgfoto_5368.jpgfoto_5369.jpg