Een beker koud water
Laat je daden spreken!

Hoe kan ik laten merken dat het evangelisatiewerk mijn hart raakt? Wat moet ik zeggen tegen mijn onkerkelijke collega? Hoe eenvoudig (of hoe moeilijk) is het om een waardevolle ochtend voor vrouwen uit de buurt te organiseren? Kunnen wij de basiscursus ‘Leer de Bijbel kennen’ ook in onze gemeente gebruiken?

Zijn deze vragen voor u of voor jou herkenbaar? Dan is er een goede reden om naar onze landelijke evangelisatiedag te komen. En breng het gezin gerust mee. Ook in het uitgebreid kinderprogramma staat het evangelisatiewerk centraal. Jong geleerd is immers oud gedaan! Tussentijds is er alle gelegenheid voor ontspanning en ontmoeting. Het thema van de dag is ‘Een beker koud water’. Twee Bijbelteksten noemen dat thema. Welke zijn dat, en hoe kunnen die functioneren in de samenleving van nu? De ondertitel ‘laat je daden spreken’ zet het hoofdthema trouwens in een breder perspectief. Het gaat niet alleen bewogenheid met mensen die het in materieel opzicht moeilijk hebben, er om ons heen zoveel anderen. Met elkaar bevolken we Nederland. Voor Christenen geldt: “Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn” (Mattheüs 5:14). Alle reden dus om bij de evangelisatieopdracht stil te staan.

En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleen een beker koud water, in de naam van een discipel, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen
(Mattheüs 10 : 42)

Onze voorzitter, ds. M. Joosse, begint de dag met een meditatief moment. Evangelist Johan Krijgsman verzorgt een themalezing. In twaalf verschillende workshops wordt ingegaan op allerlei vragen uit de praktijk van alle dag. Het doel: van elkaar leren hoe we omgaan met mogelijkheden en teleurstellingen. Ds G. van Manen houdt namens de kenniskring evangelisatie een lezing in de kapel van het Hoornbeeck College. In het middagdeel wordt de kapellezing verzorgd door evangelist Van Setten. Vanuit zijn ervaring in Merksem stelt hij de vraag: “Heeft ons glas water een dubbele bodem?”. Hij denkt na over de ware bedoeling in de ontmoeting met de ander. Zien we de mens voor ons nog wel? Het kan zelfs zelfverloochening betekenen als wij óns woord niet kwijt kunnen.

Kortom, een boeiende dag voor het hele gezin! Tijdens onze landelijke evangelisatiedag veel te leren. Een dag, met elkaar, rond het geopende Woord van God. Het Woord voor de wereld; u en jij komen toch ook?

Aankondiging

Programma Evangelisatiedag 21-03-2020Een beker koud water - laat je daden spreken!

 • 09:15 - 09:45 Ontvangst met koffie/thee
 • 10:00 - 12:00 Crèche & kinderclub (0 t/m 9 jaar)
  Tijdens de lezingen en workshops is er voor de allerkleinsten oppas. Vanaf 4 jaar ben je welkom op de kinderclub. In de Bijbelvertelling en de knutselwerkjes gaat het over Jozef. Ook doen we leuke spelletjes in de gymzaal. Tussendoor leren we nog een lied, wat we aan het eind van de dag voor jullie ouders zingen. Kom je ook?
 • 10:00 - 10:15 Opening ochtendprogramma door ds. M. Joosse
 • 10:15 - 10:45 Hoofdlezing 'Een beker koud water - laat je daden spreken'' door Johan Krijgsman
 • 10:45 - 10:55 Mededelingen door G. Geijtenbeek
 • 11:05 - 12:00 Workshopronde 1
  • Tienerworkshop (10 t/m 15 jaar)
   Met twee leerkrachten denken we ‘s ochtends na over evangelisatie aan de hand van het leven van Levi. Tijdens die workshop is er ook een spel.
  • Samen aan de slag met de themamap! door Anke Konijn, Mirjam Maljaars (LWJ)
   Help je mee om de rode draad te zoeken in het leven van Jozef? Hoe breng je de lessen over het leven van Jozef over op de kinderen en tieners? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de workshop die is bedoeld voor teamleden van kinder- en tienerclubs. Deze workshop gaan we aan de slag met de themamap voor de Vakantiebijbelweek of de gewone clubmomenten. We bekijken praktisch wat voor mogelijkheden de themamap biedt!
  • Het water laten stromen door Dorieke van Horssen-Meijer (LWJ)
   Tijdens de kinderclubs delen we letterlijk een beker met water (limonade) uit. De kinderen komen, krijgen iets te eten en drinken en horen van het Levende Water. Maar hoe zorgen we ervoor dat het water doorstroomt naar de huizen van de kinderen? Welke mogelijkheden liggen er rondom diaconaat? Hoe verbinden we kerkelijke netwerken met gezinnen uit de wijk? In deze workshop willen we nadenken over hoe we vanuit de kerkelijke gemeente de gezinnen van de kinderen kunnen dienen.
  • Bijbellezen met onkerkelijken (1x) door Henk van den Boogaart
   Wij hebben een Bijbel, het Woord van God. Bijbellezen is iets wat we wellicht iedere dag meerdere keren doen. Maar hoe is dat bij onkerkelijke mensen, zij die geen Bijbel hebben of wel een Bijbel hebben maar geen weet hebben van de inhoud? Wat is het van groot belang dat wij het Woord van God delen met anderen zoals uw collega’s, buren, vrienden of mogelijk familieleden. Ook voor hen kan Gods Woord zijn of worden als een beker koud water. Maar hoe doe je dat? In deze workshop worden handreikingen gedaan m.b.t. het Bijbellezen met onkerkelijken.
  • Evangelisatie verhaal/ervaring uit de praktijk door Jan Geerts en Ineke van Dalfsen
   Wat is evangeliseren? Hoe doen we het? En… wat vind de buitenwereld van ons? Kom luisteren naar interviews met verschillende bezoekers van onze post.
  • Evangeliseren in een kringloopwinkel door Cees van Drunen
   Hoe wordt vanuit kringloopwinkel ‘Bij de Tijd’ in Emmen gestalte gegeven aan de opdracht om te evangeliseren? Vanuit de praktijk nemen we u mee naar het brede aanbod van activiteiten dat verricht wordt vanuit dit vernieuwde inloophuis. Op welke manier oefent de evangelist zijn taak uit om het publiek in aanraking te brengen met Gods Woord?
  • Het evangelisatiegesprek door Lennard Elenbaas
   Zonder communicatie kun je geen boodschap overbrengen. Daarom is het belangrijk om bij evangelisatie met onze medemens in gesprek te gaan. De vraag is dan wat ‘hét evangelisatiegesprek’ is en hoe je dat voert. In een workshop gaan we samen over deze, wellicht herkenbare, vragen nadenken en proberen we antwoorden te vinden.
  • Ontvangen en doorgeven - Twee vrouwen uit het Woord door Lana Kooijman
   Evangelisatie zou je misschien wel het makkelijkst kunnen omschrijven als ‘doorgeven wat je hebt ontvangen’. Wij hebben het Woord gekregen en mogen vervolgens anderen laten delen in dat kostbare geschenk. Maar hoe doe je dat? In deze workshop denken we na over twee vrouwen die schijnbaar een totaal andere achtergrond hebben, maar beiden getuigenis gaven van hun geloof in de Heere Jezus: de Samaritaanse vrouw en Dorkas (of Tabitha). Wat kunnen christenvrouwen anno 2020 van hen leren?
  • Presentatie basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' door Jos Kardol
   “Wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Wie heeft de Bijbel geschreven? Wat is de kern van het christelijke geloof?” Het kunnen zomaar vragen zijn die uw buurman stelt of een collega op uw werk. En ja, welk antwoord geven we dan? Misschien wel dit: “Kom bij ons de serie 'Leer de Bijbel kennen' volgen! Op vijf momenten krijg je antwoord op deze vragen en nog veel meer. Van harte welkom en ik ga met je mee.” Tijdens deze presentatie laten we u graag kennismaken met de nieuwe cursus: 'leer de Bijbel kennen'. Speciaal gemaakt voor mensen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel en het christelijke geloof weten. We denken na over vragen als: 'wat is de inhoud van de cursus? Hoe is de cursus opgezet? Wie kan deze cursus geven? En nog veel meer...
  • Organiseren evangelisatie diensten voor doelgroep door Wouter den Hollander, Corrie van der Spek
   In theorie zou er in de gemeente geen evangelisatiecommissie hoeven te zijn. Ieder gemeentelid heeft hierin toch zijn verantwoordelijkheid op de plaats waar de Heere hem stelde. Maar bewustwording en toerusting zijn wel nodig! Vanuit die overtuiging is er in Moerkapelle een themaweek evangelisatie georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk doelgroepen zijn betrokken. Denk aan de zondagsschool, catechisatie en verenigingen, met als afsluiting een gastendienst. Graag gaan we in deze workshop wat uitgebreider op dit toerustingsinitiatief in.
  • Over diaconaat/dienstbetoon door Jan Drost (Bijzondere Noden)
   We kennen de uitdrukking wel: "Verkondigt het Evangelie, desnoods met woorden”. Dus eerst de daden, ofwel diaconaat, daarna pas het Woord? In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de waarde van diaconaat, de dienst der barmhartigheid, in het evangelisatiewerk.
  • In gesprek met moslims door Erik-Jan Verbruggen
   In het evangelisatiewerk op de posten of in de gemeenten komen we in contact met moslims. Contacten met moslims zijn niet eenvoudig en vragen om gebed en volharding. Soms is er grote openheid, soms is er weerstand. Maar de Heere werkt door Zijn Woord en Geest, ook in harten van moslims. De workshop is niet primair bedoeld voor informatieoverdracht, maar voor het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar. Welke activiteiten helpen om contact te krijgen met moslims? Wat werkt en wat niet? Welke punten uit het christelijk geloof vormen voor moslims de ‘hete hangijzers’ en hoe kun je daarmee omgaan?
  • Organiseren vrouwenochtenden door Joke de Jong, Linda Bisschop, Lida Mulder
   Een klein gebaar is groot! “. "Wie dorst heeft kome en drinke van het levende Water om niet” staat er op het flesje in de reistas. Deze reistas ging mee met onze vrouwen. Tijdens de ‘reis van ons leven’ ontmoeten we vele mensen op ons pad. ‘Een beker koud water’ kan veel betekenen voor de vrouwen op de vrouwenmorgen. Wat die beker inhoudt, willen we u graag vertellen in de workshop. Dienstbaar te mogen zijn voor alle mensen!
  • Kapellezing: Dienen en verkondigen – evangelisatie en diaconaat door ds. G. van Manen namens Kenniskring
   In deze lezing denken we na over de roeping van de gemeenten als het gaat om diaconaat ‘naar buiten’. Elke tijd vraagt om een eigen invulling van de diaconale zorg. De dagelijkse bediening der armen was in de eerste christengemeente het belangrijkst. Vandaag liggen de accenten anders, al blijft de Bijbelse basis gelijk. Aan de hand van Bijbelse- en praktijkvoorbeelden proberen we handvatten aan te reiken voor de rol van diaconaat in het evangelisatiewerk anno 2020.
 • 12:00 - 13:00 Pauze: gratis lunch! Belegde broodjes, warme snacks, fruit en drinken verkrijgbaar.
 • 13:00 - 15:00 Crèche & kinderclub (0 t/m 9 jaar)
  Tijdens de lezingen en workshops is er voor de allerkleinsten oppas. Vanaf 4 jaar ben je welkom op de kinderclub. In de Bijbelvertelling en de knutselwerkjes gaat het over Jozef. Ook doen we leuke spelletjes in de gymzaal. Tussendoor leren we nog een lied, wat we aan het eind van de dag voor jullie ouders zingen. Kom je ook?
 • 13:00 - 14:30 Sportieve activiteit met de tieners (10 t/m 15 jaar)
  ’s Middags is er een sportieve activiteit in de gymzaal, onder leiding van twee gymdocenten. Neem je gymspullen dus mee naar Amersfoort!
 • 13:00 - 13:15 Opening middagprogramma door N.J. Teerds
 • 13:15 - 13:25 Column door Pien van der Aart
 • 13:35 - 14:30 Workshopronde 2
  • Samen aan de slag met de themamap! door Anke Konijn, Mirjam Maljaars (LWJ)
   Help je mee om de rode draad te zoeken in het leven van Jozef? Hoe breng je de lessen over het leven van Jozef over op de kinderen en tieners? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens de workshop die is bedoeld voor teamleden van kinder- en tienerclubs. Deze workshop gaan we aan de slag met de themamap voor de Vakantiebijbelweek of de gewone clubmomenten. We bekijken praktisch wat voor mogelijkheden de themamap biedt!
  • Het water laten stromen door Dorieke van Horssen-Meijer (LWJ)
   Tijdens de kinderclubs delen we letterlijk een beker met water (limonade) uit. De kinderen komen, krijgen iets te eten en drinken en horen van het Levende Water. Maar hoe zorgen we ervoor dat het water doorstroomt naar de huizen van de kinderen? Welke mogelijkheden liggen er rondom diaconaat? Hoe verbinden we kerkelijke netwerken met gezinnen uit de wijk? In deze workshop willen we nadenken over hoe we vanuit de kerkelijke gemeente de gezinnen van de kinderen kunnen dienen.
  • Verwoorden van Bijbelse kernbegrippen (1x) door Sam de Visser
   Om dichtbij het thema van onze landelijke dag te blijven, nemen we het kernwoord ‘barmhartigheid’. Hoe kunnen wij dit voor ons zo bekende kernwoord uitleggen aan onze onkerkelijke naaste? Dat is mogelijk met de Bijbel open.
  • Evangelisatie verhaal/ervaring uit de praktijk door Jan Geerts en Ineke van Dalfsen
   Wat is evangeliseren? Hoe doen we het? En… wat vind de buitenwereld van ons? Kom luisteren naar interviews met verschillende bezoekers van onze post.
  • Evangelisatie en diaconaat – waar staat mijn gemeente? (vervolg op Kapellezing) door Kenniskring
   In deze workshop willen we met elkaar nadenken over waar de plaatselijke gemeenten van de deelnemers zich bevinden in het kwadrant zoals besproken tijdens de lezing. Komt dit overeen met de Bijbelse roeping? Zijn er (meer) mogelijkheden om dienstbaarheid te betonen naar de buitenwacht? Hoe bewaar je de juiste balans tussen Daad en Woord, tussen Wereld en Kerk en tussen Ontferming en Wederkerigheid?
  • Evangeliseren in een kringloopwinkel door Cees van Drunen
   Hoe wordt vanuit kringloopwinkel ‘Bij de Tijd’ in Emmen gestalte gegeven aan de opdracht om te evangeliseren? Vanuit de praktijk nemen we u mee naar het brede aanbod van activiteiten dat verricht wordt vanuit dit vernieuwde inloophuis. Op welke manier oefent de evangelist zijn taak uit om het publiek in aanraking te brengen met Gods Woord?
  • Het evangelisatiegesprek door Lennard Elenbaas
   Zonder communicatie kun je geen boodschap overbrengen. Daarom is het belangrijk om bij evangelisatie met onze medemens in gesprek te gaan. De vraag is dan wat ‘hét evangelisatiegesprek’ is en hoe je dat voert. In een workshop gaan we samen over deze, wellicht herkenbare, vragen nadenken en proberen we antwoorden te vinden.
  • Ontvangen en doorgeven - Twee vrouwen uit het Woord door Lana Kooijman
   Evangelisatie zou je misschien wel het makkelijkst kunnen omschrijven als ‘doorgeven wat je hebt ontvangen’. Wij hebben het Woord gekregen en mogen vervolgens anderen laten delen in dat kostbare geschenk. Maar hoe doe je dat? In deze workshop denken we na over twee vrouwen die schijnbaar een totaal andere achtergrond hebben, maar beiden getuigenis gaven van hun geloof in de Heere Jezus: de Samaritaanse vrouw en Dorkas (of Tabitha). Wat kunnen christenvrouwen anno 2020 van hen leren?
  • Presentatie basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' door Jos Kardol
   “Wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Wie heeft de Bijbel geschreven? Wat is de kern van het christelijke geloof?” Het kunnen zomaar vragen zijn die uw buurman stelt of een collega op uw werk. En ja, welk antwoord geven we dan? Misschien wel dit: “Kom bij ons de serie 'Leer de Bijbel kennen' volgen! Op vijf momenten krijg je antwoord op deze vragen en nog veel meer. Van harte welkom en ik ga met je mee.” Tijdens deze presentatie laten we u graag kennismaken met de nieuwe cursus: 'leer de Bijbel kennen'. Speciaal gemaakt voor mensen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel en het christelijke geloof weten. We denken na over vragen als: 'wat is de inhoud van de cursus? Hoe is de cursus opgezet? Wie kan deze cursus geven? En nog veel meer...
  • Organiseren evangelisatie diensten voor doelgroep door Wouter den Hollander, Corrie van der Spek
   In theorie zou er in de gemeente geen evangelisatiecommissie hoeven te zijn. Ieder gemeentelid heeft hierin toch zijn verantwoordelijkheid op de plaats waar de Heere hem stelde. Maar bewustwording en toerusting zijn wel nodig! Vanuit die overtuiging is er in Moerkapelle een themaweek evangelisatie georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk doelgroepen zijn betrokken. Denk aan de zondagsschool, catechisatie en verenigingen, met als afsluiting een gastendienst. Graag gaan we in deze workshop wat uitgebreider op dit toerustingsinitiatief in.
  • Over diaconaat/dienstbetoon door Jan Drost (Bijzondere Noden)
   We kennen de uitdrukking wel: "Verkondigt het Evangelie, desnoods met woorden”. Dus eerst de daden, ofwel diaconaat, daarna pas het Woord? In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de waarde van diaconaat, de dienst der barmhartigheid, in het evangelisatiewerk.
  • In gesprek met moslims door Erik-Jan Verbruggen
   In het evangelisatiewerk op de posten of in de gemeenten komen we in contact met moslims. Contacten met moslims zijn niet eenvoudig en vragen om gebed en volharding. Soms is er grote openheid, soms is er weerstand. Maar de Heere werkt door Zijn Woord en Geest, ook in harten van moslims. De workshop is niet primair bedoeld voor informatieoverdracht, maar voor het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar. Welke activiteiten helpen om contact te krijgen met moslims? Wat werkt en wat niet? Welke punten uit het christelijk geloof vormen voor moslims de ‘hete hangijzers’ en hoe kun je daarmee omgaan?
  • Organiseren vrouwenochtenden door Joke de Jong, Linda Bisschop, Lida Mulder
   Een klein gebaar is groot! “. "Wie dorst heeft kome en drinke van het levende Water om niet” staat er op het flesje in de reistas. Deze reistas ging mee met onze vrouwen. Tijdens de ‘reis van ons leven’ ontmoeten we vele mensen op ons pad. ‘Een beker koud water’ kan veel betekenen voor de vrouwen op de vrouwenmorgen. Wat die beker inhoudt, willen we u graag vertellen in de workshop. Dienstbaar te mogen zijn voor alle mensen!.
  • Kapellezing: Heeft ons glas water een dubbele bodem? door Arie van Setten
   We denken na over onze ware bedoeling in de ontmoeting met de ander. Zien we de mens voor ons nog wel? Het kan zelfs zelfverloochening betekenen als wij óns woord niet kwijt kunnen. We nodigen u graag uit om hierin mee te denken.
 • 14:40 - 14:50 Kinderkoor
 • 14:50 - 15:00 Sluiting middagprogramma