Een beker koud water
Laat je daden spreken!

Online evangelisatiedag vanuit ‘Bij Simon de Looier’ in Amsterdam

Hoe kan ik laten merken dat het evangelisatiewerk mijn hart raakt? Wat moet ik zeggen tegen mijn onkerkelijke collega? Hoe eenvoudig (of hoe moeilijk) is het om een waardevolle ochtend voor vrouwen uit de buurt te organiseren? Kunnen wij de basiscursus ‘Leer de Bijbel kennen’ ook in onze gemeente gebruiken?

Zijn deze vragen voor u of voor jou herkenbaar? Dan is er een goede reden om in te loggen tijdens onze online evangelisatiedag. Het dagthema is ‘Een beker koud water’, of: laat je daden spreken. Het gaat immers niet alleen om bewogenheid met mensen die het in materieel opzicht moeilijk hebben. Er zijn om ons heen zoveel anderen. Met elkaar bevolken we Nederland. Voor Christenen geldt: “Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn” (Mattheüs 5:14). Alle reden dus om bij de evangelisatieopdracht stil te staan.

Hoewel we elkaar niet kunnen ontmoeten, belooft dit een boeiende dag te worden voor het hele gezin! En er is veel te leren. Een dag, met elkaar, rond het geopende Woord van God. Het Woord voor de wereld; u en jij doen toch ook mee?

Praktische informatie

De openingslezing en de introductie van het thema zijn voor iedereen te volgen via onze website.

Hierna volgt de themalezing door evangelist A. van Setten. Tegelijk worden verschillende workshops aangeboden via Microsoft Teams. Voor de workshops dient u zich via de website aan te melden.

Kort voor 20 maart ontvangt u een link voor de bijbehorende workshop. Direct na afsluiting van de workshops is de themalezing online na te kijken.

Zo hoeft u niets te missen!

Kinderen

Tijdens het programma zal er ook aandacht voor de kinderen zijn.

Een verhaal, een knutselwerkje: kijk hier voor het kinderprogramma!

Programma Evangelisatiedag 20-03-2021Een beker koud water

 • 10:30 - 10:33 Welkom door Gijsbert Geijtenbeek
 • 10:33 - 10:48 Opening en meditatie door ds. H. van der Heiden
 • 10:48 - 11:00 Introductie themalezing "Een beker koud water - laat je daden spreken" door Arie van Setten
 • 11:00 - 11:03 Naäman luistert naar de stem van God door kinderkoor
 • 11:03 - 11:06 Presentatie nieuwe materialen door Lana Kooijman
 • 11:06 - 11:10 Column door Carolien Nijsse
 • 11:10 - 11:20 Vragenbeantwoording evangelisatiewerk door Rini Vos en Jaco Hakkenberg
 • 11:20 - 11:25 Afsluiting eerste deel en uitleg vervolgsessie door Gijsbert Geijtenbeek
 • 11:25 - 11:30 Pauze, inloggen Teams voor workshopronde 1
 • 11:30 - 12:15 Themalezing of workshopronde 1
  • Themalezing "Een beker koud water - laat je daden spreken" door Arie van Setten
   We denken na over onze ware bedoeling in de ontmoeting met de ander. Zien we de mens voor ons nog wel? Het kan zelfs zelfverloochening betekenen als wij óns woord niet kwijt kunnen. We nodigen u graag uit om hierin mee te denken.
  • Workshop 2: Meerwaarde voor gezinnen in praktische zin door Dorieke van Horssen-Meijer (LWJ)
   Tijdens de kinderclubs delen we letterlijk een beker met water (limonade) uit. De kinderen komen, krijgen iets te eten en drinken en horen van het Levende Water. Maar hoe zorgen we ervoor dat het water doorstroomt naar de huizen van de kinderen? Welke mogelijkheden liggen er rondom diaconaat? Hoe verbinden we kerkelijke netwerken met gezinnen uit de wijk? In deze workshop willen we nadenken over hoe we vanuit de kerkelijke gemeente de gezinnen van de kinderen kunnen dienen.
  • Workshop 3: Bijbellezen met onkerkelijken door Gerrit Baan
   Wij hebben een Bijbel, het Woord van God. Bijbellezen is iets wat we wellicht iedere dag meerdere keren doen. Maar hoe is dat bij onkerkelijke mensen, zij die geen Bijbel hebben of wel een Bijbel hebben maar geen weet hebben van de inhoud? Wat is het van groot belang dat wij het Woord van God delen met anderen zoals uw collega’s, buren, vrienden of mogelijk familieleden. Ook voor hen kan Gods Woord zijn of worden als een beker koud water. Maar hoe doe je dat? In deze workshop worden handreikingen gedaan m.b.t. het Bijbellezen met onkerkelijken.
  • Workshop 4: Verwoorden van Bijbelse kernbegrippen door Sam de Visser
   Om dichtbij het thema van onze landelijke dag te blijven, nemen we het kernwoord ‘barmhartigheid’. Hoe kunnen wij dit voor ons zo bekende kernwoord uitleggen aan onze onkerkelijke naaste? Dat is mogelijk met de Bijbel open.
  • Workshop 5: Evangelisatie verhaal/ervaring uit de praktijk door Jan Geerts en Ineke van Dalfsen
   Wat is evangeliseren? Hoe doen we het? En… wat vind de buitenwereld van ons? Kom luisteren naar interviews met verschillende bezoekers van onze post.
  • Workshop 6: Evangeliseren in een kringloopwinkel door Cees van Drunen
   Hoe wordt vanuit kringloopwinkel ‘Bij de Tijd’ in Emmen gestalte gegeven aan de opdracht om te evangeliseren? Vanuit de praktijk nemen we u mee naar het brede aanbod van activiteiten dat verricht wordt vanuit dit vernieuwde inloophuis. Op welke manier oefent de evangelist zijn taak uit om het publiek in aanraking te brengen met Gods Woord?
  • Workshop 7: Evangelisatiegesprek door Lennard Elenbaas
   Zonder communicatie kun je geen boodschap overbrengen. Daarom is het belangrijk om bij evangelisatie met onze medemens in gesprek te gaan. De vraag is dan wat ‘hét evangelisatiegesprek’ is en hoe je dat voert. In een workshop gaan we samen over deze, wellicht herkenbare, vragen nadenken en proberen we antwoorden te vinden.
  • Workshop 8: Water doorgeven door Lana Kooijman
   Evangelisatie zou je misschien wel het makkelijkst kunnen omschrijven als ‘doorgeven wat je hebt ontvangen’. Wij hebben het Woord gekregen en mogen vervolgens anderen laten delen in dat kostbare geschenk. Maar hoe doe je dat? In deze workshop denken we na over twee vrouwen die schijnbaar een totaal andere achtergrond hebben, maar beiden getuigenis gaven van hun geloof in de Heere Jezus: de Samaritaanse vrouw en Dorkas (of Tabitha). Wat kunnen christenen anno 2021 van hen leren? Houd pen en papier bij de hand!
  • Workshop 10: Organiseren vrouwenochtenden door Joke de Jong, Linda Bisschop, Lida Mulder (Ger.Gem. Apeldoorn)
   Een klein gebaar is groot! “. "Wie dorst heeft kome en drinke van het levende Water om niet” staat er op het flesje in de reistas. Deze reistas ging mee met onze vrouwen. Tijdens de ‘reis van ons leven’ ontmoeten we vele mensen op ons pad. ‘Een beker koud water’ kan veel betekenen voor de vrouwen op de vrouwenmorgen. Wat die beker inhoudt, willen we u graag vertellen in de workshop. Dienstbaar te mogen zijn voor alle mensen!
 • 12:15 - 13:25 Lunchpauze
 • 13:25 - 13:30 Inloggen Teams voor workshopronde 2
 • 13:30 - 14:15 Workshopronde 2
  • Workshop 1: Themamap praktisch neerzetten door Anke Konijn (LWJ)
   Wanneer ben je een held? En als je jouw antwoord vergelijkt met het antwoord van een clubkind? Hierover zullen we met elkaar in gesprek gaan tijdens de workshop die bedoeld is voor teamleden van kinder– en tienerclubs. De nieuwe themamap gaat over ‘Helden.’ We bekijken praktisch wat voor mogelijkheden de themamap biedt en gaan alvast wat dieper op het onderwerp in.
  • Workshop 3: Bijbellezen met onkerkelijken door Gerrit Baan
   Wij hebben een Bijbel, het Woord van God. Bijbellezen is iets wat we wellicht iedere dag meerdere keren doen. Maar hoe is dat bij onkerkelijke mensen, zij die geen Bijbel hebben of wel een Bijbel hebben maar geen weet hebben van de inhoud? Wat is het van groot belang dat wij het Woord van God delen met anderen zoals uw collega’s, buren, vrienden of mogelijk familieleden. Ook voor hen kan Gods Woord zijn of worden als een beker koud water. Maar hoe doe je dat? In deze workshop worden handreikingen gedaan m.b.t. het Bijbellezen met onkerkelijken.
  • Workshop 4: Verwoorden van Bijbelse kernbegrippen door Sam de Visser
   Om dichtbij het thema van onze landelijke dag te blijven, nemen we het kernwoord ‘barmhartigheid’. Hoe kunnen wij dit voor ons zo bekende kernwoord uitleggen aan onze onkerkelijke naaste? Dat is mogelijk met de Bijbel open.
  • Workshop 5: Evangelisatie verhaal/ervaring uit de praktijk door Jan Geerts en Ineke van Dalfsen
   Wat is evangeliseren? Hoe doen we het? En… wat vind de buitenwereld van ons? Kom luisteren naar interviews met verschillende bezoekers van onze post.
  • Workshop 6: Evangeliseren in een kringloopwinkel door Cees van Drunen
   Hoe wordt vanuit kringloopwinkel ‘Bij de Tijd’ in Emmen gestalte gegeven aan de opdracht om te evangeliseren? Vanuit de praktijk nemen we u mee naar het brede aanbod van activiteiten dat verricht wordt vanuit dit vernieuwde inloophuis. Op welke manier oefent de evangelist zijn taak uit om het publiek in aanraking te brengen met Gods Woord?
  • Workshop 7: Evangelisatiegesprek door Lennard Elenbaas
   Zonder communicatie kun je geen boodschap overbrengen. Daarom is het belangrijk om bij evangelisatie met onze medemens in gesprek te gaan. De vraag is dan wat ‘hét evangelisatiegesprek’ is en hoe je dat voert. In een workshop gaan we samen over deze, wellicht herkenbare, vragen nadenken en proberen we antwoorden te vinden.
  • Workshop 8: Water doorgeven door Lana Kooijman
   Evangelisatie zou je misschien wel het makkelijkst kunnen omschrijven als ‘doorgeven wat je hebt ontvangen’. Wij hebben het Woord gekregen en mogen vervolgens anderen laten delen in dat kostbare geschenk. Maar hoe doe je dat? In deze workshop denken we na over twee vrouwen die schijnbaar een totaal andere achtergrond hebben, maar beiden getuigenis gaven van hun geloof in de Heere Jezus: de Samaritaanse vrouw en Dorkas (of Tabitha). Wat kunnen christenen anno 2021 van hen leren? Houd pen en papier bij de hand!
  • Workshop 9: Over diaconaat/dienstbetoon door Jan Drost (BN)
   We kennen de uitdrukking wel: "Verkondigt het Evangelie, desnoods met woorden”. Dus eerst de daden, ofwel diaconaat, daarna pas het Woord? In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de waarde van diaconaat, de dienst der barmhartigheid, in het evangelisatiewerk.
  • Workshop 10: Organiseren vrouwenochtenden door Joke de Jong, Linda Bisschop, Lida Mulder (Ger.Gem. Apeldoorn)
   Een klein gebaar is groot! “. "Wie dorst heeft kome en drinke van het levende Water om niet” staat er op het flesje in de reistas. Deze reistas ging mee met onze vrouwen. Tijdens de ‘reis van ons leven’ ontmoeten we vele mensen op ons pad. ‘Een beker koud water’ kan veel betekenen voor de vrouwen op de vrouwenmorgen. Wat die beker inhoudt, willen we u graag vertellen in de workshop. Dienstbaar te mogen zijn voor alle mensen!