Een Evangeliserende gemeente 

Livestream

Online collecte

Vanwege de eerder verwachte beperkingen hebben we gekozen voor een online collecte. Uw gift kunt u overmaken via de QR-code in de livestream of via onze site. Hartelijk dank!

 

Materialen

Op de landelijke evangelisatiedag zijn weer veel nieuwe materialen gepresenteerd. De volgende materialen werden genoemd en zijn onlangs verschenen:

EVALUATIE

Heeft u meegekeken met de online evangelisatiedag of bent u in Amersfoort geweest? We willen deze dag graag evalueren. Vult u onze enquete in? Klik hier om het evaluatieformulier te openen van de evangelisatiedag 2022.

foto_5855.png
foto_5898.png
foto_5859.png
foto_5901.png
foto_5856.png
foto_5858.png
foto_5854.png
foto_5885.png
foto_5862.png
foto_5877.png
foto_5864.png
foto_5861.png
foto_5867.png
foto_5863.png
foto_5884.png
foto_5891.png
foto_5866.png
foto_5892.png
foto_5857.png
foto_5893.png
foto_5865.png
foto_5876.png
foto_5860.png
foto_5897.png
foto_5873.png
foto_5886.png
foto_5895.png
foto_5899.png
foto_5890.png
foto_5878.png
foto_5882.png
foto_5871.png
foto_5896.png
foto_5889.png
foto_5894.png
foto_5879.png
foto_5869.png
foto_5883.png
foto_5887.png
foto_5872.png
foto_5881.png
foto_5888.png
foto_5880.png
foto_5875.png
foto_5874.png
foto_5870.png
foto_5868.png
foto_5902.png
foto_5904.png
foto_5903.png
foto_5905.png
foto_5906.png
foto_5932.png
foto_5910.png
foto_5939.png
foto_5914.png
foto_5911.png
foto_5930.png
foto_5942.png
foto_5924.png
foto_5926.png
foto_5931.png
foto_5917.png
foto_5940.png
foto_5921.png
foto_5936.png
foto_5916.png
foto_5941.png
foto_5919.png
foto_5928.png
foto_5922.png
foto_5927.png
foto_5935.png
foto_5912.png
foto_5907.png
foto_5934.png
foto_5913.png
foto_5937.png
foto_5938.png
foto_5908.png
foto_5933.png
foto_5923.png
foto_5929.png
foto_5915.png
foto_5918.png
foto_5909.png
foto_5920.png
foto_5925.png

Programma Evangelisatiedag 26-03-2022Een evangeliserende gemeente

 • 10:00 - 10:20 Start ochtendprogramma door ds. M. Joosse
  Opening en meditatie
 • 10:00 - 14:15 Tiener- en kinderprogramma
 • 10:20 - 10:50 Hoofdlezing door evangelist Lennard Elenbaas
 • 10:50 - 11:00 Presentatie materialen
 • 11:00 - 11:10 Column
 • 11:10 - 11:20 Kinderkoor
 • 11:20 - 11:30 Sluiting ochtendprogramma door Sam de Visser
 • 11:30 - 11:45 Pauze
 • 11:45 - 12:30 Workshopronde 1
  • Kapellezing door Kenniskring Evangelisatie
   Interactieve lezing over het onderzoek van de Kenniskring naar evangelisatie-activiteiten. Inschrijven is nodig.
  • Workshop 1: Vervolg op hoofdlezing door Lennard Elenbaas
  • Workshop 2: Evangeliserende gemeente voor kinderen en jongeren in de wijk door Dorieke van Horssen (LWJ)
   De kerk; een plek voor kind en jongere In deze workshop zoeken we naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we een evangeliserende gemeente zijn voor kinderen en jongeren in de wijk? We zullen dit doen aan de hand van casuïstiek en input vanuit diverse gemeente. Daarnaast willen we met u nadenken hoe het kind & jongere uit eigen gemeente ingezet kan worden bij evangelisatie.
  • Workshop 3: Opstart evangelisatiewerk: kerk naar buiten door Gijsbert Geijtenbeek
   Een evangeliserende gemeente… Hoe pak je dat aan? Welke vragen zijn belangrijk om aan elkaar te stellen? En wat zijn de randvoorwaarden? In deze workshop willen we gemeenteleden meenemen naar de evangelisatieopdracht die vanuit de Bijbel tot ons komt. Dat doen we aan de hand van de in 2021 verschenen handreiking ‘De kerk naar buiten’.
  • Workshop 4: Houding door Marco van Velden
   Tijdens de workshop over ‘houding’ willen wij met elkaar nadenken over hoe om te gaan met onze medemens. Vanuit de Bijbel zijn daar zeker antwoorden op te geven. Maar in de dagelijkse praktijk lijken wij er soms toch wat moeite mee te hebben! Wie kan ons hierin beter onderwijzen dan Jezus Zelf!? Vanuit het onderwijs wat Hij gaf tijdens Zijn leven op aarde willen we een aantal handvatten met u delen, om er vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan.
  • Workshop 5: Boodschap door Rini Vos
   In deze boeiende workshop word(t) u/jij uitgenodigd om op zoek te gaan naar antwoorden op de volgende vragen: Welk ‘beeld’ heb ik bij het christelijk geloof? Welke invloed hebben seculiere denkbeelden op ons denken over Bijbelse waarheden en principes? Hoe leg ik het Evangelie op een eenvoudige manier aan de buitenkerkelijke ander uit? Theorie, interactie en praktisch bezig zijn wisselen elkaar af.
  • Workshop 6: Gesprek door Sam de Visser
   Het gesprek is wel één van de belangrijkste dingen in het evangelisatiewerk, wat bestaat in ontmoetingen met mensen. Wat is dan een goed gesprek? Een goed gesprek begint met luisteren en kijken. Wie zit of staat er voor mij? Wat is zijn of haar vraag? Hoe geef ik leiding aan dit gesprek? Wat wil ik doorgeven? Hoe is mijn taalgebruik? U ziet, er staan nogal wat vraagtekens. In deze workshop zoeken we naar antwoorden op deze vragen.
  • Workshop 7: Moeilijke vragen (apologetiek) door Henk van den Boogaart
   In gesprek gaan met een bezoeker in het inloophuis of op straat is één, maar hoe moet ik omgaan met vragen die lastig zijn? Je kunt hier denken aan vragen over het bestaan van God. Of als je persoonlijk gevraagd wordt: ‘Geloof jij dat Jezus aan Het kruis voor jou zonden gestorven is?’ Misschien vraag je af hoe je in contact kunt komen met je buren, een collega en op welke wijze kun je dat contact vast houden. Je wilt graag iets delen over het christelijke geloof, maar hoe doe je dat? Er zijn vele moeilijke vragen. Vragen die jezelf hebt in het evangelisatiewerk en vragen die anderen je stellen. Stel uw moeilijke vraag, via het aanmeldformulier of tijdens de workshop. Ik ga er graag met u over in gesprek.
  • Workshop 8: Doelgroep en activiteiten door Jan Geerts en Ineke van Dalfsen
   Hoe kom ik in contact met de mensen om ons heen? Welke doelgroep wil ik bereiken? En wat kan ik inzetten om ons met elkaar te verbinden? In deze workshop denken we samen na over deze vragen. Welkom!
  • Workshop 9: In gesprek met toetreder door Elja van de Langemeen en Pim Elshoff
   In januari 2018 gaat Pim voor het eerst naar de kerk, hij krijgt bij binnenkomst van de koster een Bijbel. Inmiddels is Pim belijdend lid van de gemeente en helpt mee in de Kringloopwinkel 'de Ontmoeting' van de gereformeerde gemeente van Veenendaal. Hoe zou het zijn om voor het eerst naar de kerk te gaan? Met welke dingen krijg je te maken? Wat betekent het voor andere gemeenteleden? Pim maakte het mee en vertelt ons er graag over! Welkom!
  • Workshop 10: De kringloopwinkel door Cees van Drunen
   Kringloopwinkel en activiteiten, met in het middelpunt de boodschap vanuit de Bijbel. Hoe gaat dat nu in de praktijk?
 • 12:30 - 13:30 Lunchpauze (wordt u gratis aangeboden) met verkooptafel
 • 13:30 - 14:15 Workshopronde 2
  • Workshop 1: Vervolg op hoofdlezing door Lennard Elenbaas
  • Workshop 2: Evangeliserende gemeente voor kinderen en jongeren in de wijk door Dorieke van Horssen (LWJ)
   De kerk; een plek voor kind en jongere In deze workshop zoeken we naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we een evangeliserende gemeente zijn voor kinderen en jongeren in de wijk? We zullen dit doen aan de hand van casuïstiek en input vanuit diverse gemeente. Daarnaast willen we met u nadenken hoe het kind & jongere uit eigen gemeente ingezet kan worden bij evangelisatie.
  • Workshop 3: Opstart evangelisatiewerk: kerk naar buiten door Gijsbert Geijtenbeek
   Een evangeliserende gemeente… Hoe pak je dat aan? Welke vragen zijn belangrijk om aan elkaar te stellen? En wat zijn de randvoorwaarden? In deze workshop willen we gemeenteleden meenemen naar de evangelisatieopdracht die vanuit de Bijbel tot ons komt. Dat doen we aan de hand van de in 2021 verschenen handreiking ‘De kerk naar buiten’.
  • Workshop 4: Houding door Jaco Hakkenberg
   Tijdens de workshop over ‘houding’ willen wij met elkaar nadenken over hoe om te gaan met onze medemens. Vanuit de Bijbel zijn daar zeker antwoorden op te geven. Maar in de dagelijkse praktijk lijken wij er soms toch wat moeite mee te hebben! Wie kan ons hierin beter onderwijzen dan Jezus Zelf!? Vanuit het onderwijs wat Hij gaf tijdens Zijn leven op aarde willen we een aantal handvatten met u delen, om er vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan.
  • Workshop 5: Boodschap door Rini Vos
   In deze boeiende workshop word(t)t u/jij uitgenodigd om op zoek te gaan naar antwoorden op de volgende vragen: Welk ‘beeld’ heb ik bij het christelijk geloof? Welke invloed hebben seculiere denkbeelden op ons denken over Bijbelse waarheden en principes? Hoe leg ik het Evangelie op een eenvoudige manier aan de buitenkerkelijke ander uit? Theorie, interactie en praktisch bezig zijn wisselen elkaar af.
  • Workshop 6: Gesprek door Sam de Visser
   Het gesprek is wel één van de belangrijkste dingen in het evangelisatiewerk, wat bestaat in ontmoetingen met mensen. Wat is dan een goed gesprek? Een goed gesprek begint met luisteren en kijken. Wie zit of staat er voor mij? Wat is zijn of haar vraag? Hoe geef ik leiding aan dit gesprek? Wat wil ik doorgeven? Hoe is mijn taalgebruik? U ziet, er staan nogal wat vraagtekens. In deze workshop zoeken we naar antwoorden op deze vragen.
  • Workshop 7: Moeilijke vragen (apologetiek) door Henk van den Boogaart
   In gesprek gaan met een bezoeker in het inloophuis of op straat is één, maar hoe moet ik omgaan met vragen die lastig zijn? Je kunt hier denken aan vragen over het bestaan van God. Of als je persoonlijk gevraagd wordt: ‘Geloof jij dat Jezus aan Het kruis voor jou zonden gestorven is?’ Misschien vraag je af hoe je in contact kunt komen met je buren, een collega en op welke wijze kun je dat contact vast houden. Je wilt graag iets delen over het christelijke geloof, maar hoe doe je dat? Er zijn vele moeilijke vragen. Vragen die jezelf hebt in het evangelisatiewerk en vragen die anderen je stellen. Stel uw moeilijke vraag, via het aanmeldformulier of tijdens de workshop. Ik ga er graag met u over in gesprek. Misschien vraag je af hoe je in contact kunt komen met je
  • Workshop 8: Doelgroep en activiteiten door Jan Geerts en Ineke van Dalfsen
   Hoe kom ik in contact met de mensen om ons heen? Welke doelgroep wil ik bereiken? En wat kan ik inzetten om ons met elkaar te verbinden? In deze workshop denken we samen na over deze vragen. Welkom!
  • Workshop 9: In gesprek met toetreder door Elja van de Langemeen en Pim Elshoff
   In januari 2018 gaat Pim voor het eerst naar de kerk, hij krijgt bij binnenkomst van de koster een Bijbel. Inmiddels is Pim belijdend lid van de gemeente en helpt mee in de Kringloopwinkel 'de Ontmoeting' van de gereformeerde gemeente van Veenendaal. Hoe zou het zijn om voor het eerst naar de kerk te gaan? Met welke dingen krijg je te maken? Wat betekent het voor andere gemeenteleden? Pim maakte het mee en vertelt ons er graag over! Welkom!
  • Workshop 10: De kringloopwinkel door Cees van Drunen
   Kringloopwinkel en activiteiten, met in het middelpunt de boodschap vanuit de Bijbel. Hoe gaat dat nu in de praktijk?