Kerkdiensten

t.b.v. evangelisatie, van harte welkom!

Kerkdiensten t.b.v. evangelisatie zijn een mooie en ook belangrijke gelegenheid om als gemeente vanuit de prediking van het Woord meer te horen over de opdracht, inhoud en doel van het evangelisatiewerk. Wat lezen we hierover in de Bijbel, wat heeft dit ons te zeggen, wat is daarvan zichtbaar in ons eigen leven? Daarnaast zal in deze dienst ook in het bijzonder gebeden worden voor het evangelisatiewerk wat onder ons gedaan mag worden.

'Juist de verkondiging van het Woord is een uitnemend middel om vanuit de Schrift de nood van de medemens naar voren te brengen. Ik ken een kind des Heeren dat juist in een evangelisatiekerkdienst persoonlijk in de schuld kwam vanwege die nood van de medemens. Van harte aanbevolen dat dergelijke kerkdiensten belegd worden.'
(ds. J.M.D.  de Heer tijdens de Generale Synode van 2016)

Kerkenraden: wilt u ook in uw gemeente een evangelisatiekerkdienst beleggen? Bespreek het met een van onze deputaten of een van de andere predikanten!