Helpende Handen

Met ingang van 3 september 2015 is 'Helpende Handen' op de eerste en de derde donderdagmiddag van de maand aanwezig in de evangelisatiepost in Leidsche Rijn. Doel van deze inloopmiddagen (13.30-15.30 uur) is om mensen die te maken hebben met (langdurige) zorg, te kunnen adviseren over hun persoonlijke situatie. Door deze samenwerking hopen we een nieuwe opening te vinden waardoor wijkbewoners de weg naar de evangelisatiepost weten te vinden. Leden van onze gemeenten zijn ook welkom met hun vragen. Het betreft een proef van een half jaar. Locatie: De Hoeksteen, Monarchvlinderlaan 200 in Leidsche Rijn.