Evangelisatiediensten

Steeds meer kerkenraden gaan over tot het beleggen van een weekdienst, specifiek gericht op het evangelisatiewerk. Het is belangrijk dat nut en noodzaak van het evangelisatiewerk ook op deze wijze onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast genereert dit extra inkomsten voor EVGG. Kijk hier voor de actuele diensten.