Nieuw: Bijbelverhalen voor jou! OT deel 6

De brochure 'God leidt' is deel 6 uit de serie over het Oude Testament, bijbelverhalen voor kinderen. Hierin staan drie verhalen die gaan over: God wijst de weg, God vraagt gehoorzaamheid en God geeft genezing. Elk verhaal wordt afgesloten met een opdracht, drie denkvragen en een Bijbeltekst om te leren. 

Bestel deel 6 van de serie 'Bijbelverhalen voor jou!' in de de webshop. In de webshop vind u ook de andere delen.