Evangelisatiedienst Goes

Woensdag 13 juli, 19.30

Goes

Ds.L. van der Kuijl

(Deze dienst is in plaats van de dienst van ds. G. van Manen op 29 juni.)