Open dag: een terugblik

Dhr  K. Bel, coordinator van bijbelcentrum 'In de Gouwstraat' kijkt met vreugde terug op de open dag:
 "Ook dit jaar was de open dag een geweldige ontmoetingsdag. We zagen heel veel nieuwe gezichten en zijn met verschillende mensen in gesprek geraakt als potentiele vrijwilligers.
We schatten in dat we aan 425 aanwezigen kwamen. Een getal dat ons stil maakt. Ieder jaar denk je: nu zal men alles wel weten. Niets is minder waar. Elk jaar stijgt de belangstelling.
Ook de activiteiten, die jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld, kregen veel aandacht. Voor de wijkwandelingen was het heerlijk weer en daar deden ca. 90 personen aan mee.
Het mooie was dat er soms mensen bij waren die eerder waren mee geweest en het nu toch weer nieuw en fris vonden.
Velen hebben deze dag mee geholpen. De voorbereidingscommissie in het bijzonder, maar ook de leveranciers en trouwe helpers, na de Heere heel hartelijk dank!"