Liedbundel voor kinderevangelisatie

Voor kinderen die niet gewend zijn aan de taal van de Bijbel, is het aanleren van een Bijbeltekst niet eenvoudig. Uit ervaring met kinderevangelisatiewerk bleek dat het aanleren van Bijbelteksten gemakkelijker ging wanneer de tekst op melodie gezet was. Die positieve ervaring leidde tot het onstaan van een liedbundel, die vanaf nu in onze webshop te vinden is.

Naast de Bijbelteksten op melodie bevat deze bundel ook nieuwe en bestaande liederen. Omdat herhaling juist ook voor deze kinderen zo belangrijk is, zijn het liederen die in principe bij alle Bijbelverhalen gezongen kunnen worden.