Hartelijk bedankt! Iedereen het Evangelie!

Tot onze verwondering is in korte tijd ruim € 20.000,- gedoneerd voor de evangeliën. 
Ruim 10.000 werd gedoneerd door gemeenten, gemeenteleden en bedrijven. Het deputaatschap Bijbelverspreiding zegde een gift toe van € 10.000,-.

Allen hartelijk dank voor uw gift! 


De evangeliën zijn gratis beschikbaar gemaakt. Verspreidt u het Evangelie? Neem een kijkje in de webshop. De exemplaren zijn bedoeld om weg te geven aan iedereen die (ver)vreemd is van Gods Woord. 


Met het opgebrachte bedrag financieren we de eerste 10.000 exemplaren. Het is nog steeds mogelijk om te doneren voor dit project. Zo kunnen we de voortgang van dit project voortzetten.