Nieuwe Hemelvaart en Pinksterfolder

Een blijde boodschap die iedereen moet horen!
Zo luidt de titel van de nieuwe Hemelvaart en Pinksterfolder. We hebben er opnieuw voor gekozen om twee heilsfeiten in een folder uit te leggen. De meeste commissies zullen slechts een keer folderen rond deze feestdagen en hoeven nu geen keuze te maken. U kunt de folder hier bestellen. Hieronder alvast een citaat:

"God is deze wereld niet vergeten en ook ná deze bijzondere Pinksterdag stuurt Hij de Heilige Geest naar mensen, overal in de wereld. Naar mensen die eigenlijk niets van Hem willen weten en er niets om geven dat Jezus gekruisigd is. Maar toch wil God door het werk van deze Pinkstergeest mensen overtuigen van hun zonden en echt geluk en rust geven, midden in de onrust van deze wereld."