Bouwt u mee?

De gevel van onze evangelisatiepost 'Bij Simon de Looier' in Amsterdam is dringend aan renovatie toe. Aan de reiniging en het vervangen en voegen van stenen van dit monumentale pand hangt een prijskaartje van zo'n 15.000 euro. Een fors bedrag. 

U kunt ons helpen deze renovatie mogelijk te maken door een of meerdere stenen te sponsoren. In de gevel zitten ongeveer 6.000 stenen. Een snelle rekensom leert dat het gaat om een bedrag van 2,50 euro per steen. Als we allen een steentje bijdragen, hebben we dit bedrag zo bij elkaar! Wilt u ons helpen? We hopen namelijk dat het evangelisatiewerk in de Amsterdamse Jordaan nog lange tijd voort mag gaan, opdat voor vele Amsterdammers zal gelden dat zij worden als 'levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus' (1 Petr. 2:5). 

Hoeveel stenen draagt u bij? 

U kunt uw gift overmaken op NL57INGB0000628912 t.n.v. Evangelisatie GG te Woerden of doneer hier direct online via iDeal.

 
Update 22 juli 2016: In De Evangelist van mei 2016 introduceerden we de ‘Stenenactie’ t.b.v. de renovatie van de voorgevel van evangelisatiepost ‘Bij Simon de Looier’ in Amsterdam. Tot onze blijdschap en verwondering is het bedrag wat voor de renovatie nodig is (zo’n 15.000 Euro) intussen binnen. Hartelijk dank voor al uw bijdragen! Natuurlijk blijft uw (algemene) bijdrage voor het evangelisatiewerk van harte welkom!