Nieuwe evangelist voor Breda

Classis Dordrecht  heeft dhr. J.M. Walhout (58 jaar) uit Twello benoemd als evangelist voor inloopcentrum 'De Lichtboei' in Breda. Na de opheffing van de Gereformeerde Gemeente van Breda medio 2014 functioneert sinds 2016 het Inloopcentrum De Lichtboei onder verantwoordelijkheid van de Classis en de Classicale Evangelisatie Commissie (CEC). Om het werk verder te kunnen uitbouwen, is nu een fulltime evangelist benoemd.

 

Dhr. Walhout hoopt per 1 april 2024 te gaan werken als evangelist. Hij is van 1999 tot 2010 voor Zending Gereformeerde Gemeenten evangelist in Guinee geweest. Sinds 2012 dient hij de Gereformeerde Gemeente Terwolde de Vecht als ouderling. De heer Walhout werkt nu als engineer in het bedrijfsleven. De heer Walhout is gehuwd en heeft 5 kinderen, waarvan nog 2 thuiswonend. In de loop van dit jaar zal het gezin naar Breda verhuizen.