Gezamenlijk Magazine: Zout!

Ter gelegenheid van de Generale Synode 2016 van de Gereformeerde Gemeenten presenteren de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie, Israël en Zending een gezamenlijk magazine: Zout! In dit magazine laten zij zien op welke wijze de organisaties elkaar versterken, elkaar aanvullen. De titel van het blad is gebaseerd op Matthëus 5 vers 13: "Gij zijt het zout der aarde." Het magazine wordt via de kerkenraden aan alle leden en doopleden aangeboden. U kunt het magazine hier inzien.