EVGG benoemt management assistent

In de vacature voor managementassistent is per 6 maart 2017 mw. J.T. (Arianne) Clements – Baan uit Putten benoemd. Zij heeft een secretariële achtergrond en heeft de laatste 13 jaar mede leidinggegeven aan een vrijwilligersorganisatie in Barneveld. Arianne zal een deel van haar werk vanuit CBGG in Woerden verrichten, daarnaast zal ze regelmatig vanuit huis werken. We wensen haar van harte de zegen van de Heere toe in deze nieuwe taak.