Benoeming veldwerker Rotterdam

Het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten heeft G. J. (Erik-Jan) Verbruggen (38) uit Dordrecht benoemd als veldwerker voor de stad Rotterdam. De benoeming gaat in per juni 2018 en geldt voor de periode van drie jaar, zo maakte het deputaatschap vrijdag bekend.

Het bovenplaatselijk evangelisatiewerk in de stad Rotterdam vindt sinds september 2006 plaats vanuit de evangelisatiepost ”In de Gouwstraat”. Het werk wordt georganiseerd en ondersteund door de classes Rotterdam en Ridderkerk. Bij de activiteiten in en vanuit ”In de Gouwstraat” zijn zo’n 220 vrijwilligers betrokken. De taken van de veldwerker zullen aanvullend zijn op de bestaande activiteiten

Verbruggen werkt sinds 2001 bij stichting ”De Vluchtheuvel”, eerst als maatschappelijk werker en sinds 2008 als regiomanager. Voor twee dagen per week blijft hij aan ”De Vluchtheuvel” verbonden. Verbruggen is ouderling in de gereformeerde gemeente in Dordrecht. In die plaats heeft hij met verschillende facetten van het evangelisatiewerk ervaring opgedaan. Hij is getrouwd en vader van vier kinderen.