Evangelisatiewerk in Breda

De Classicale Evangelisatiecommissie (CEC) Dordrecht start met evangelisatieactiviteiten in Breda. In het tweede halfjaar van 2014 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van een dergelijk project. Hierin was ook het Deputaatschap Evangelisatie betrokken. Dit traject is gestart nadat de gemeente Breda per 1 januari 2014 als zelfstandige gemeente moest stoppen en een afdeling werd van de gemeente Dordrecht. De evangelisatieactiviteiten zullen plaatsvinden vanuit het kerkgebouw in Breda, Vriesdongen 1.

In eerste instantie wordt gestart met een inloopmorgen met koffie en een gesprek en/of een themamorgen met aansluitend een lunch. Door in de wijken rond het kerkgebouw te folderen, hoopt men het werk bekendheid te geven. Per D.V. 31 augustus 2015 wordt de afdeling Breda omgezet naar een inloopcentrum onder verantwoordelijkheid van de classis. Alleen op zondagochtend en op de christelijke feestdagen wordt een samenkomst belegd voor de buitenkerkelijke doelgroep, zoals ‘In de Gouwstraat’ te Rotterdam. Door een ouderling wordt een eenvoudige preek gelezen. Een predikant of evangelist verkondigt Gods Woord. De classis zal halfjaarlijks de levensvatbaarheid van het inloopcentrum toetsen.

Ouderling H.M. Duijster uit Veen zal in Breda een coördinerende rol vervullen. In overleg met EVGG wordt gezocht naar mogelijkheden om evangelist H.J. van den Boogaart uit Tilburg voor een dag per week vrij te maken voor werkzaamheden in Breda. De stad Breda telt ruim 180.000 inwoners. De Gereformeerde Gemeente in die plaats werd op 7 april 1959 geïnstitueerd. Op 23 september 1970 werd het huidige kerkgebouw met 162 zitplaatsen in gebruik genomen. Door vergrijzing en verhuizing is het aantal leden en doopleden inmiddels geslonken tot 30.