Evangelist Baan parttime naar Leidsche Rijn

Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten (EVGG) heeft evangelist G. Baan voor 1 tot 2 dagen per week benoemd op de evangelisatiepost Leidsche Rijn. De Classis Utrecht van de Gereformeerde Gemeenten heeft in haar vergadering van 16 januari 2015 hiermee ingestemd. Het evangelisatiewerk in Leidsche Rijn werd tot dusver volledig door vrijwilligers verricht, onder verantwoordelijkheid van de classis Utrecht. De heer Baan zal als evangelist/toeruster samen met het team van vrijwilligers een belangrijke taak vervullen in de verdere uitbouw van het evangelisatiewerk in Leidsche Rijn.

Tot september 2014 was Baan binnen EVGG actief als fulltime landelijk toeruster. Sinds oktober 2014 is hij als evangelist/toeruster ook parttime verbonden aan de evangelisatiepost Alkmaar. Het toerustingswerk in de gemeenten zal in de toekomst mede een taak worden voor de vijf andere evangelisten van EVGG. Evangelist Baan houdt hierin een sturende rol. Baan was eerder als evangelist verbonden aan de posten Leeuwarden, Amsterdam en Alkmaar.

Leidsche Rijn is een Vinex wijk ten westen van de stad Utrecht. Juist dit jaar is het 25 jaar geleden dat de ‘Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra’ (ofwel Vinex) door de overheid werd vastgesteld. In oktober 1998 werden de eerste woningen in Leidsche Rijn opgeleverd. Op 1 januari 2007 had Leidsche Rijn officieel 16.579 inwoners. Begin 2014 woonden er 28.711 mensen en de wijk groeit nog steeds snel. Op dit inwoneraantal is het kleine aantal kerken wat binnen de wijk tot ontwikkeling komt tekenend voor de situatie in de wijk.