Benoeming veldwerker Scheveningen

Deze week is door EVGG de heer M. (Marco) van Velden (42) uit Benthuizen benoemd tot veldwerker voor het evangelisatiewerk in Scheveningen. De benoeming gaat in de tweede helft van 2019 in en geldt voor de periode van drie jaar.

Het bovenplaatselijk evangelisatiewerk in de regio Den Haag vindt sinds januari 2006 plaats vanuit de evangelisatiepost ‘Het Kompas’. Het werk wordt georganiseerd en ondersteund door de classis Gouda. In het najaar van 2019 wordt het werk verplaatst naar het kerkgebouw aan de Keizerstraat / Nieuwe Laantjes in Scheveningen. De beslissing tot benoeming van een veldwerker werd medio 2018 genomen. De veldwerker is gezichtsbepalend voor de nieuwe post in Scheveningen en geeft leiding aan het evangelisatiewerk. Hij draagt zorg voor de opzet, continuering en verdere uitbreiding van de evangelisatieactiviteiten.

De heer Van Velden heeft op dit moment een commercieel/technische functie binnen het bedrijfsleven. Van Velden is diaken in de Gereformeerde Gemeente in Benthuizen. Hij is getrouwd en vader van drie kinderen.