Nieuw Bijbelstudieboekje over Abraham

Er is een nieuwe Bijbelstudieboekje uit: Abraham de vriend van God. 

Dit boekje helpt mensen die weinig of niets van de Bijbel weten bij het lezen, nadenken over en begrijpen van een deel van de Bijbel. Op eenvoudige wijze wordt het leven van Abraham besproken. Elk hoofdstuk begint met een stukje uitleg om aansluiting te zoeken bij het hedendaagse leven. 

Deze uitgave is gemaakt om samen met iemand anders (of met meerderen in een groepje) te gebruiken, waarbij het de voorkeur heeft dat in elk geval één persoon al meer bekend is met het lezen en begrijpen van de Bijbelse boodschap. Overigens is het ook goed geschikt om zelfstandig door te nemen.