Bruggen bouwen

Op zaterdag 16 maart 2019 wordt de landelijke evangelisatiedag weer belegd. Voor de tweede keer in het Hoornbeeck College in Amersfoort. Deze locatie is vorig jaar goed bevallen. De grote aula is ruim genoeg voor de centrale onderdelen van het programma. Daarnaast maken we gebruik van de kapel voor de verdiepingslezing, meerdere leslokalen voor een groot aantal workhops en -niet te vergeten- de gymzaal voor een activiteit met de kinderen.

Het thema van de dag is ‘bruggen bouwen’. In de hoofdlezing zullen we bij dit thema stilstaan. Daarbij gaat het over de verbindende schakel tussen kerk en wereld. De kwaliteit van de brug is ó-zo belangrijk. Maar voordat het verkeer erover kan gaan zal de aansluiting in orde moeten zijn. Aan twee kanten. Anders is de beste brug waardeloos en komt het contact tussen de werelden aan de uiteinden van de brug niet tot stand.

Er is ook ruim aandacht voor het evangelisatiewerk onder kinderen en tieners, vanuit de landelijke werkgroep jeugdevangelisatie (LWJ). Zoals elk jaar wordt een nieuwe themamap voor een vakantiebijbelweek gepresenteerd. Daarnaast zal de LWJ in een dubbele workshop ingaan op het belang van een goede voorbereiding met medewerkers voorafgaand aan het seizoen of de vakantiebijbelweek.

Natuurlijk is er ook ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek, bijvoorbeeld met een van onze evangelisten of veldwerkers. Bent u actief binnen het evangelisatiewerk, binnen de plaatselijke commissie of als ambtsdrager? Of bent u als gemeentelid betrokken op het evangelisatiewerk? Met uw komst naar Amersfoort draagt u een steentje bij in de bemoediging van de werkers. Maar: de dag is juist ook bedoeld voor persoonlijke toerusting; ook u komt in uw omgeving immers in contact met onkerkelijke mensen. Hartelijk welkom!

Programma

 • 09:15 - 09:45 Ontvangst met koffie/thee
 • 10:00 - 12:15 Kindercrèche
  Naast een Bijbelverhaal en knutselwerkjes is er een sportieve activiteit in de gymzaal én wordt het themalied samen geoefend. Breng uw kind(eren) dus gerust mee!
 • 10:00 - 10:45 Welkom en hoofdlezing
 • 10:45 - 10:55 Mededelingen door dhr. G. Geijtenbeek
 • 11:05 - 11:50 Workshopronde 1
  • Workshop voor tieners
  • Workshop: De vakantiebijbelweek: Het belang van een goede start
  • Workshop: Kennismaking met Jeugdevangelisatie; een Bijbelclub presenteert zichzelf
  • Workshop: Christen zijn in de dagelijkse praktijk
  • Workshop: Het verwoorden van Bijbelse kernbegrippen
  • Workshop: In gesprek met een bezoeker uit een evangelisatiepost
  • Workshop: Straatevangelisatie
  • Workshop: Bijbellezen met onkerkelijken
  • Workshop: Is een moslim een beetje christen?
  • Workshop: Een kerk voor de buurt
  • Workshop: Fondswerving
  • Workshop: Elim in de stad: werken in een inloophuis
  • Kapellezing: De Areopagus anno morgen
 • 12:00 - 12:15 Presentatie nieuwe materialen en sluiting ochtendprogramma
 • 12:15 - 13:15 Pauze
 • 13:15 - 14:45 Kindercrèche
  Naast een Bijbelverhaal en knutselwerkjes is er een sportieve activiteit in de gymzaal én wordt het themalied samen geoefend. Breng uw kind(eren) dus gerust mee!
 • 13:15 - 13:30 Opening middagprogramma door dhr. N.J. Teerds
 • 13:30 - 13:40 Column
 • 13:50 - 14:35 Workshopronde 2
  • Workshop voor tieners
  • Workshop: De vakantiebijbelweek: Het belang van een goede start
  • Workshop: Kennismaking met Jeugdevangelisatie; een Bijbelclub presenteert zichzelf
  • Workshop: Christen zijn in de dagelijkse praktijk
  • Workshop: Het verwoorden van Bijbelse kernbegrippen
  • Workshop: In gesprek met een bezoeker uit een evangelisatiepost
  • Workshop: Straatevangelisatie
  • Workshop: Bijbellezen met onkerkelijken
  • Workshop: Is een moslim een beetje christen?
  • Workshop: Een kerk voor de buurt
  • Workshop: Fondswerving
  • Workshop: Elim in de stad: werken in een inloophuis
  • Workshop: De Areopagus anno morgen (vervolg op kapellezing)
  • Kapellezing: Werk op de post in Leidsche Rijn
 • 14:45 - 14:55 Kinderkoor
 • 14:55 - 15:00 Sluiting middagprogramma