Diakendag

Diakenen worden vaak gezien als schatbewakers. Maar als hun rol daartoe beperkt blijft, wordt het diakenambt onderschat. Diakenen hebben de dure roeping om uitvoering te geven aan het priesterlijk ambt van Christus in de gemeente.

Namens EVGG zal dhr. G. Geijtenbeek een workshop "Geroepen tot... diaconaat als teken en getuige van het Evangelie" verzorgen. Binnen de evangelisatieposten maar ook in plaatselijke initiatieven worden vaak mensen bereikt die maatschappelijk zorgen hebben. Is diaconaal werk een valkuil voor de voorgang van het evangelisatiewerk, of zijn het twee kenmerken van de christelijke gemeente die elkaar juist versterken?

Meer informatie vindt u op www.bijzonderenoden.nl/diakendag.

foto_5578.jpgfoto_5049.jpg