Bezinning

Een belangrijk onderdeel van het werk van EVGG is nadenken over hoe we de opdracht tot evangelisatie als kerkverband gestalte geven. Anders gezegd: hoe vertalen we de onveranderlijke boodschap van Gods Woord naar de tijd van nu? En hoe brengen we die boodschap vervolgens bij onze naaste dichtbij? Dat is een vraag voor predikanten en evangelisten. Voor ouderlingen en diakenen. Die opdracht komt niet alleen tot hen, tot de gekozen ambtsdragers, maar die opdracht komt tot ons allen.

‘Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ Mattheus 5:16