Boodschappers

Wie evangeliseren? Evangeliseren is een taak van de christelijke gemeente en van iedere christen

Kerkenraad en evangelisatiecommissie

We lazen eerder dat de evangelisatieopdracht tot ons allen komt. Dit is zeker waar, maar in het bijzonder heeft de christelijke gemeente hierin een taak. De predikant speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in bezinning en toerusting. De bezinning kan een plaats hebben in de prediking, op gemeenteavonden of op verenigingen. EVGG heeft materialen en sprekers beschikbaar om hierin ondersteuning te bieden. De kerkenraad kan activiteiten structureren en faciliteren. In veel gemeenten stelt de kerkenraad hiervoor een evangelisatiecommissie aan.

Lees meer informatie voor kerkenraden en commissies.

Gemeente

Het is belangrijk om als kerkelijke gemeente gezamenlijk met dit thema bezig te zijn. Om elkaar te helpen en te ondersteunen. De gemeente kan specifieke activiteiten organiseren om getuigend aanwezig te zijn in de wijk of in het dorp. Daarin kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘dienende’ en ‘evangeliserende’ activiteiten.

Lees meer informatie over het organiseren van evangelisatieactiviteiten.

Persoonlijk

Naast de verantwoordelijkheden die liggen binnen de gemeenten, hebben wij allen als hoorders van het Woord en leden van de christelijke gemeente ook persoonlijk een taak op het gebied van evangelisatie. Vaak vinden we het makkelijker om onze mond te houden en maar niets te zeggen tegen onze ongelovige medemens. We gaan moeilijke vragen graag uit de weg of schieten in de kramp. Maar als we door genade een leven met de Heere mogen hebben, dan kan het niet anders of we voelen iets van de nood van onze onkerkelijke naaste. Hij of zij moet immers ook met Gods Woord bekend worden gemaakt. Dat kan door als vrijwilliger te helpen met de evangelisatieactiviteiten, maar juist ook in de omgang met onze onkerkelijke buren, collega’s en familieleden in het dagelijkse leven.