Doel

Waarom evangeliseren? Voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot eer van Zijn Naam

Evangeliseren is niet alleen een opdracht uitvoeren. Het heeft ook een doel. God heeft heel de wereld geschapen. Hij is de Schepper en Onderhouder van alle mensen en Hij heeft er recht op om door iedereen gediend te worden. Alle mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn zondaren die God van nature niet dienen. Toch roept God door Christus, zolang de wereld bestaat, uit die hele zondige mensheid een gemeente bijeen die Hem zal dienen. Deze gemeente ontstaat door het werk van God, waarbij Hij vaak wel mensen gebruikt. Maar het is niet ons initiatief, het is Gods initiatief. De wereld kent Christus echter niet. Om Hem bekend te maken zendt God verkondigers van het Evangelie. Gods handelen mogen we dus niet losmaken van de roeping voor de gemeente. Dat betekent aan de ene kant dat we niet mogen denken dat de zaligheid van zondaren van ons afhankelijk is. Maar aan de andere kant past een lijdelijke houding ons niet. De kerk heeft een (grote) verantwoordelijkheid. God wil in het vergaderen van de uitverkorenen de gemeente inschakelen. Opdat uiteindelijk, alleen door Zijn genade, een grote menigte van mensen uit alle volken Hem zal dienen (Openb. 7:9).