Bestuur

Opdracht van het Deputaatschap en de concrete uitvoering

De hoofdtaak van deze opdracht is de verkondiging van het evangelie. Concreet betekent dit, dat het Deputaatschap bovenal verantwoordelijk is voor de inhoudelijke kant van het evangelisatiewerk en de methoden van evangelisatie. De vraag is steeds hoe de boodschap van Gods Woord door te geven in de context van de tijd waarin we leven. Inhoud en de vorm zijn daarbij hoofdzaken van beleid.Hierbij gaat het om belangrijke zaken als Schriftopvatting, de plaats van de Belijdenisgeschriften en het Schriftuurlijk bevindelijke karakter van onze gemeenten.

Samenstelling van het bestuur

ds. M. Joosse
ds. M. Joosse
 • Deputaat, voorzitter
ds. H. van der Heiden
ds. H. van der Heiden
 • Deputaat, 2e voorzitter
A.G. Bregman
 • Deputaat, secretaris
K.H. de Heer
K.H. de Heer
 • Deputaat, penningmeester
ds. E. Bakker
ds. E. Bakker
 • Deputaat
A.C. Hoogerland
A.C. Hoogerland
 • Deputaat
ds. A.T. Huijser
ds. A.T. Huijser
 • Deputaat
ds. J.B. Huisman
 • Deputaat
ds. G. van Manen
ds. G. van Manen
 • Deputaat
G. Geijtenbeek
G. Geijtenbeek
 • Algemeen secretaris
K. Bel
K. Bel
 • Consulent