Jeugdevangelisatie werkgroep

De Landelijke Werkgroep Jeugdevangelisatie (LWJ) geeft informatie en toerusting over het kinder- en tienerevangelisatiewerk. Ook belegt de werkgroep jaarlijks een toerustingsdag en drie regioavonden.

Materialen

Er wordt materiaal ontwikkeld voor ondersteuning van de leidinggevenden, bijv. de jaarlijkse themamap met vijf kant en klare lessen, en er worden verschillende materialen gemaakt die uitgedeeld of bij de lessen gebruikt kunnen worden.

Bestellen kan via de webshop op deze website.

Toerustingscursus

Het is mogelijk om een toerustingscursus voor kinder- en tienerevangelisatie te volgen. 
De cursus bestaat uit twee avonden. De eerste cursusavond denken we met elkaar na over vragen als: 'Hoe krijg en houd je kinderen op de Bijbelclub?' 'Ken ik het kind en wat is hun cultuur en belevingswereld?'

Na de eerste avond kan per cursusgroep bekeken worden waar we de tweede avond onze aandacht op richten. Over het algemeen behandelen we dan het vertellen van het Bijbelverhaal, maar dan kijken we naar de buiten-kerkelijke doelgroep. Hoe vertel ik aan hén de Bijbelse boodschap? Wat is fundamenteel om te vertellen? Hoe zorg ik dat ze luisteren en de vertellingen onthouden?

Ook is het mogelijk om specifieke wensen of thema’s aan te dragen, in overleg met de cursusleidster.

Voor meer informatie: jeugdevangelisatie.nl

Gerdien Wilbrink - Lobbezoo
Gerdien Wilbrink - Lobbezoo