Kenniskring

Het deputaatschap onderkent dat het noodzakelijk is om het beleid ten aanzien van het evangelisatiewerk blijvend te doordenken. De samenleving verandert immers voortdurend. Steeds is het van belang om na te gaan wat de ontwikkelingen in de maatschappij ons te zeggen hebben. Wat betekenen ze voor onze kerntaak: het op verantwoorde wijze blijven uitdragen van de Bijbelse boodschap van zonde en genade in onze samenleving? Bij het voeren van ons beleid is het belangrijk een goede koers te varen. Bijbels verantwoord en afgestemd op onze samenleving.

Het deputaatschap heeft een kenniskring ingesteld. Hierbij was het de wens om een aantal mensen van buiten het deputaatschap aan te trekken. Mensen die in het dagelijkse leven opereren op het snijvlak van kerk en maatschappij. We hopen dat zij hierdoor in staat zijn om de inhoudelijke doordenking steeds te spiegelen aan de ontwikkelingen binnen onze samenleving.

De kenniskring bestaat uit de volgende personen:

U kunt in De Evangelist met enige regelmaat iets lezen van de onderwerpen die in onze kenniskring worden doordacht.