Alkmaar

In 1970 wordt J. Kwantes aangesteld als evangelist in Alkmaar. Na zijn overlijden door een ernstige ziekte zet evangelist L. Versteeg in 1987 het evangelisatiewerk in Alkmaar voort tot zijn vertrek in 1993 naar Tilburg. Evangelist H.J. van den Boogaart uit Emmen neemt het dan over. In 1999 verwisselen de evangelisten Versteeg en Van den Boogaart van standplaats, waarna Versteeg in 2002 met emeritaat gaat.

Na een vacante periode neemt evangelist G. Baan in 2004 het evangelisatiewerk in deze plaats ter hand. In 2011 neemt hij opnieuw de taak van landelijk toeruster op zich, waarna hij in 2014 zijn aandacht weer volledig richt op het evangelisatiewerk in Alkmaar. In juni 2018 is hij met pensioen gegaan. J. Geerts volgt hem op als veldwerker.

In september 1974 wordt de locatie 't Wuiver in gebruik genomen. In 1993 wordt daar een nieuwe kerk gebouwd. Vanaf 2006 worden de activiteiten van de evangelisatiepost georganiseerd in het inloopcentrum aan de Stationsweg aan de rand van het centrum van Alkmaar. De zondagse bijeenkomsten worden gehouden in het kerkgebouw aan ’t Wuiver in de wijk Alkmaar-Oudorp.

Door het werken op twee locaties blijkt de doorstroming naar de zondagse samenkomsten in Oudorp te stagneren. In april 2013 wordt de huidige locatie 'Bij de Bron' in gebruik genomen en wordt na ruim 38 jaar afscheid genomen van 't Wuiver.

De evangelisatiepost Alkmaar valt onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente Lisse.

Bij de Bron
Bij de Bron
Ineke Dalfsen
Ineke Dalfsen
test
Geen contactgegevens beschikbaar.