Amsterdam

De Gereformeerde Gemeente Amsterdam-Centrum gaat eind 1994 samen met Amsterdam-Noord. De vraag is: Wat te doen met het kerkgebouw van Amsterdam-Centrum aan de Looiersgracht? In overleg met het Deputaatschap voor Evangelisatie wordt besloten om hier evangelisatiewerk te verrichten. Gezien de ligging van het gebouw in het hartje van de Jordaan, leent het zich bijzonder voor dit werk. Amsterdam is als een volkerenzee, waar de meeste mensen leven zonder Gods Woord.

Het kerkgebouw wordt op 28 oktober 1995 als evangelisatiepost in gebruik genomen. Aanvankelijk komen de evangelisten beurtelings een dag naar de hoofdstad. In 1998 komt evangelist G. Baan vanuit Leeuwarden naar Amsterdam om het evangelisatiewerk verder uit te breiden. Sinds 2001 is evangelist J. Krijgsman aan Amsterdam verbonden.

De evangelisatiepost Amsterdam valt onder de verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente Amsterdam-Noord.

Bij Simon de Looier
Bij Simon de Looier
Dhr. C.J. van der Beek
Dhr. C.J. van der Beek