Breda

Per 1 januari 2014 wordt de Gereformeerde Gemeente van Breda omgezet in een afdeling van de Gereformeerde Gemeente Dordrecht. Vanuit de Classicale Evangelisatie Commissie (CEC-D) wordt een werkgroep gevormd, met als taak de mogelijkheden te onderzoeken met betrekking tot de toekomst van deze afdeling en deze in kaart te brengen.

In januari 2015 wordt door de classis vastgesteld dat de afdeling opgeheven zal worden per 31 augustus 2015. Het gebouw zal als inloopcentrum gaan fungeren, van waaruit evangelisatieactiviteiten opgestart zullen worden.

De predikant van de moedergemeente, ds. H. Hofman (jr.), leidt op 30 augustus 2015 de laatste dienst. Naar aanleiding van Psalm 119:89 spreekt hij over ”Het onveranderlijke Woord.” In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt de kanselbijbel niet gesloten. De vergaderzaal van het kerkgebouw wordt met hulp van veel vrijwilligers omgebouwd tot een inloopcentrum met de veelbetekenende naam ‘De Lichtboei’.

Het evangelisatieproject begint eind januari 2016 met zo’n twintig vrijwilligers, onder wie drie oud-leden van de Bredase gemeente. Ze worden toegerust door oud-zendingswerker drs. N. van Steensel uit Dordrecht en de Tilburgse evangelist H.J. van den Boogaart. Op 16 april 2016 vindt de officiële opening van het inloopcentrum plaats. Het inloopcentrum Breda valt onder de verantwoordelijkheid van de classis Dordrecht.

In 2023 is een nieuwe coördinator dhr. T.M. (Tim) de Jong aangesteld. Hij vertelt: 'sinds juli zijn we begonnen om elke zondag een dienst te houden. Deze dienst wordt door verschillende mensen uit Breda bezocht. Verschillende andere activiteiten mogen nu plaats vinden in Breda. Zo hopen wij dat de inwoners van Breda bereikt mogen worden met het Evangelie!'

De Lichtboei
De Lichtboei
Dhr. T.M. de Jong