Leeuwarden

In 1977 besluit het Deputaatschap voor Evangelisatie om in Leeuwarden een nieuwe evangelisatiepost te openen, waar J.A. Segers als evangelist wordt aangesteld. Allereerst gaat Segers op zoek naar een gebouw om daar ’s zondags bijeen te komen. Na een zoektocht van enkele maanden, waarbij hij tientallen keren een afwijzend antwoord krijgt, blijkt een plaatselijke speeltuinvereniging uiteindelijk bereid haar wijkgebouw aan de Van Loonstraat te verhuren. Dit gebouw draagt de toepasselijke naam ‘De Vluchtheuvel’. Op 25 december 1977 gaat Segers daar voor de eerste keer voor.

In 1980 wordt de evangelisatiepost, na een tijdje bij Akkrum te hebben gehoord, ondergebracht bij de Gereformeerde Gemeente Kampen. Van 1981 tot 2003 worden de kerkdiensten in de ‘Adventkerk’ van de Zevendedagsadventisten aan de Eeskwerd gehouden. In 1989 overkomt evangelist Segers een ernstig verkeersongeval, waardoor hij geruime tijd verhinderd is om voor te gaan. Nadat hij zijn werk weer opgepakt heeft en zelfs plannen heeft om ’s zondags weer twee keer voor te gaan, overlijdt hij onverwachts op 17 april 1991.

Enkele maanden na zijn overlijden wordt G. Baan als zijn opvolger benoemd. In 1998 vertrekt Baan naar Lisse om van daaruit het evangelisatiewerk in Amsterdam op te pakken. Vanaf 5 augustus 1998 worden de kerkdiensten waargenomen door G. van de Breevaart. Als parttime evangelist verblijft Van de Breevaart iedere week een aantal dagen in Leeuwarden.

In 2003 wordt het kerkgebouw van ‘De Gemeente Gods’ in het centrum van de stad aangekocht en een jaar later wordt S. de Visser als nieuwe evangelist aangesteld. Hij neemt het werk in 2005 van Van de Breevaart over. Het kerkgebouw wordt in 2005 opgeknapt en er vindt een officiële opening plaats door ds. J.J. Tanis, die het Woord bedient uit Joh. 10:9a: “Ik ben de Deur”. Op 13 mei 2006 volgt de opening van het Inloophuis ‘Achter de Hoven’.

Achter de Hoven
Achter de Hoven
Ev. S. de Visser
Ev. S. de Visser
Dhr. G. Fahner
Dhr. G. Fahner