Leidsche Rijn

Ruim 15 jaar geleden begon men aan de rand van Utrecht met de start van een nieuwe Vinexwijk, genaamd Leidsche Rijn. In enkele jaren tijd groeit deze wijk uit tot een plek waar meer dan 30.000 mensen wonen. Een stad op zich, met inwoners van binnen en buiten ons land.

In diezelfde periode wordt in de classis Utrecht nagedacht over evangelisatiewerk in deze wijk. De Classicale Evangelisatie Commissie heeft hier verder over nagedacht en op bijzondere wijze wordt er een pand geschonken. Vanuit dit gebouw wordt al gauw kinder- en tienerclubwerk op zondag en inloop op woensdagmiddag gestart door vrijwilligers uit de diverse classisgemeenten. Evangelist J. Krijgsman helpt hierbij, tot hij als evangelist naar Amsterdam vertrekt.

Van 2004 tot 2016 verricht de Nunspeetse ouderling C.W. van Haaften jarenlang met grote bewogenheid evangelisatiewerk in de wijk Leidsche Rijn. Zo gaat hij deur aan deur om mensen de boodschap van het Evangelie te brengen. Ook geeft hij cursussen en organiseert hij op zaterdag thema-avonden.

Vanwege zijn leeftijd moet Van Haaften dit werk neerleggen. Voor de CEC geeft dit aanleiding om in overleg met de werkgroep te komen tot het verzoek om een veldwerker aan te stellen in Leidsche Rijn, zodat het evangelisatiewerk verbreed en verdiept kan worden. Hiervoor kan in augustus 2016 J.B. Kardol als veldwerker benoemd worden. Samen met vele vrijwilligers mag hij de boodschap van Gods genade brengen in deze grote Vinexwijk.

De Hoeksteen
De Hoeksteen
Dhr. C.J. van der Maas
Dhr. C.J. van der Maas