Merksem

Het ontstaan van de evangelisatiepost gaat terug tot 1957 als ds. J.B. Bel op de Particuliere Synode West verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden in België en opmerkt ‘dat Vlaanderen rijp is voor het Evangelie’. Op 4 augustus 1958 wordt D.P. Polder benoemd tot evangelist. In 1962 wordt hij opgevolgd door W. van Kranenburg en in datzelfde jaar wordt de nieuwe kerkzaal aan de Oude Barreellei officieel in gebruik genomen. Om de evangelisatiepost Merksem een kerkelijke status te geven, wordt zij in 1963 als afdeling bij de gemeente Gouda ondergebracht.

Eind 1969 ziet Van Kranenburg zich genoodzaakt zijn werk te beëindigen en volgt G.H. Kieviet hem op als evangelist. Op 14 april 1974, Eerste Paasdag, gaat er een golf van ontroering door de evangelisatiepost als bekend wordt dat evangelist Kieviet die middag na de kerkdienst plotseling is overleden op de leeftijd van bijna 67 jaar.

Nadat A. Brouwer enige tijd werkzaamheden heeft verricht, wordt J. Butijn in het najaar van 1977 de nieuwe evangelist. In 1978 besluit het Deputaatschap voor Evangelisatie om het pand aan het St. Jansplein te kopen. Dit pand, dat al sinds 1969 gehuurd wordt en ingericht is als Bijbelwinkel, wordt grondig gerenoveerd.

In 1984 wordt de Bijbelwinkel opgeheven en het pand weer verkocht, omdat deze niet meer goed bemand kan worden. In datzelfde jaar beëindigt evangelist Butijn zijn werkzaamheden.

De evangelisatiepost, die sinds 1980 afdeling was van de gemeente Axel, wordt in 1986 overgedragen aan de kerkenraad van Yerseke. Joh. Witte, die er al enige tijd werkzaamheden verricht, wordt in 1989 benoemd tot evangelist. In 1991 start men met de bouw van een nieuwe kerkzaal, terwijl de oude kerkzaal wordt verbouwd tot vergaderzaal.

In het najaar van 1997 wordt evangelist Witte getroffen door een hartinfarct, waarna een ingrijpende hartoperatie volgt. Hoewel hij in korte tijd volledig herstelt, ziet hij zich in 2004 genoodzaakt zijn werk te beëindigen. Als zijn opvolger wordt A. van Setten benoemd. In hetzelfde jaar wordt de voorzaal ingericht als Inloophuis en krijgt de evangelisatiepost de naam ‘De Bron’.

In februari 2013 verhuist de evangelisatiepost naar de Jaak de Boeckstraat.

In de Bron
In de Bron
Ev. A. van Setten
Ev. A. van Setten