Scheveningen

In 2003 wordt in de evangelisatiecommissie van de gemeenten Den Haag en Scheveningen gesproken over de mogelijkheden om in Den Haag een inloophuis te openen. Al spoedig blijkt dat twee gemeenten onmogelijk de financiële en personele lasten hiervan kunnen dragen. De classis stemt in met een voorstel om te beginnen met een inloophuis. M.A. Vos wordt aangesteld als coördinator.

Kort daarna wordt een werkgroep gevormd. Aan de Apeldoornselaan vindt men een winkelpand, dat met hulp van veel vrijwilligers uit de classis Gouda gereed wordt gemaakt. Het inloophuis krijgt de naam ‘Het Kompas’, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat Gods Woord het Kompas voor ons leven is.

De werkgroep besluit om in eerste instantie te beginnen met een inloop. Die gaat op zaterdag 31 januari 2006 voor het eerst open. Voorafgaand aan de opening wordt er in de omgeving gefolderd. In de loop van 2006 gaan er meer activiteiten van start, zoals de kinderclub, de Bijbelcursus en de maaltijden.

Bij het vijfjarig bestaan in 2011 neemt coördinator Vos afscheid in verband met zijn leeftijd. Zijn plaatsvervanger, C.G. Tuinstra, volgt hem op. Kort hierna wordt begonnen met een tienerclub op woensdagavond en een vrouwenmiddag op donderdag. Momenteel zijn ongeveer 70 vrijwilligers bij het evangelisatiewerk vanuit Het Kompas betrokken. Het Kompas is vijf dagen in de week geopend.

In augustus 2019 is het Kompas verhuisd vanuit de Apeldoornselaan, Den Haag naar de Keizerstraat 177, Scheveningen. Er is een nieuwe coordinator benoemd: de heer J.P. de Wilde. Tevens is er per 1 september 2019 een veldwerker benoemd, de heer M. van Velden.

Het Kompas
Dhr. J.P. de Wilde
Dhr. J.P. de Wilde
Marco van Velden
Marco van Velden