Tilburg

In 1973 besluit het Deputaatschap voor Evangelisatie een nieuwe evangelisatiepost te openen in Tilburg. Als evangelist wordt J.W.N. van Dooijeweert aangesteld.

Eén van de grootste problemen uit de begintijd vormt het verkrijgen van een geschikte vergaderzaal. De eerste samenkomst heeft in het najaar van 1973 in de open lucht plaats; er zijn slechts twee bezoekers. Voorjaar 1974 vestigt Van Dooijeweert zich met zijn gezin in Tilburg. Vanaf dat moment houdt hij de samenkomsten in zijn eigen woning. De garage wordt ingericht als lectuurkamer, later Bijbelwinkel genoemd. Vanaf 8 juni 1975 komt men op zondag twee keer bijeen in een ruimte van het consultatiebureau van het Groene Kruis aan de Plataanstraat.

Op 14 oktober 1977 leggen voor het eerst enkele personen openbare belijdenis af. In 1980 wordt de evangelisatiepost als afdeling bij Sprang-Capelle ondergebracht. In 1982 gaat het Deputaatschap over tot aankoop van een gebouw op de hoek van de Offenbachstraat en de Lannerstraat. Er vindt een grondige verbouwing plaats, waarbij een kerkzaal en een Bijbelwinkel worden gerealiseerd.

In 1993 vertrekt Van Dooijeweert naar de stichting ‘In de Rechte Straat’ en wordt hij opgevolgd door evangelist L. Versteeg uit Alkmaar. In 1999 keert Versteeg naar Alkmaar terug en vestigt evangelist H.J. van den Boogaart uit Alkmaar zich in Tilburg.

In 2000 vindt er een grondige verbouwing plaats om de Bijbelwinkel wat meer in beeld te brengen, eigentijdser in te richten en toegankelijker te maken voor het publiek en in 2007 wordt deze verbouwd tot Inloophuis.

Het Kruispunt
Het Kruispunt