Vacatures

Er is één vacature:

Veldwerker Scheveningen

           

NEDERLAND – EVANGELISATIELAND

EEN NIEUWE START IN DE HOFSTAD

Het evangelisatiewerk vanuit inloophuis ‘Het Kompas’ in Den Haag wordt verplaatst naar het kerkgebouw aan de Keizerstraat/Nieuwe Laantjes in Scheveningen. De classis Gouda van de Gereformeerde Gemeenten en EVGG willen met die verhuizing het werk een nieuwe impuls geven en zien daarom uit naar de benoeming van een

Veldwerker

24-30 uur per week

De veldwerker is gezichtsbepalend voor de post in Scheveningen en geeft namens de evangelisatiecommissie (CEC) van de classis Gouda leiding aan het evangelisatiewerk. Hij draagt zorg voor de opzet, continuering en verdere uitbreiding van de evangelisatieactiviteiten. Er zal een intensieve samenwerking zijn met (de coördinator van) de werkgroep. De vrijwilligers uit de classisgemeenten worden door de veldwerker aangestuurd.

De veldwerker is in staat om op een natuurlijke wijze zijn aandacht te verdelen tussen team en doelgroep. Een functiegerichte opleiding (zoals CGO-HBO) en ervaring binnen het evangelisatiewerk strekken daarom tot aanbeveling. Wij zien uit naar een kandidaat met:

  • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
  • flexibele en creatieve instelling;
  • een stressbestendige persoonlijkheid.

Tot het takenpakket behoort onder andere:

  • straat- en bezoekwerk;
  • leiding geven aan Bijbelstudies;
  • verzorgen van themabijeenkomsten;
  • ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Het betreft in eerste instantie een projectbenoeming voor maximaal 3 jaar. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer G. Geijtenbeek, algemeen secretaris EVGG, telefoon 06-37180628 of de heer P.A. van Bokhoven, voorzitter werkgroep ‘Het Kompas’, telefoon 06-57349761.

De kandidaat is lid van de Gereformeerde Gemeenten. Hij weet zich geroepen tot het evangelisatiewerk en herkent zich in de wijze waarop de evangelisatieopdracht vanuit onze gemeenten inhoud krijgt.

Spreekt deze vacature je aan en ben je van harte verbonden aan Schrift en belijdenis? Solliciteer dan voor 15 april 2019. Je sollicitatiebrief en CV -met opgave van kerkelijke referentie(s)- ontvangen wij graag via sollicitatie@evgg.nl.