Bidden

Gebed is één van de rode draden door heel de bijbel heen. We lezen al in het Oude Testament hoe Abraham bad voor Sodom en Gomorra. Ook van de profeten lezen we dat zij baden tot God om vergeving, terugkeer, reformatie en herstel van het volk Israël.

In het Nieuwe Testament zien we het gebed terug in het leven van de Heere Jezus Zelf. Hij was met innerlijke ontferming bewogen over de vele zielen die zonder Herder leefden. Uit zijn omwandeling op aarde bleek dat Hij zowel bewogen was met de Israëlieten als met de mensen daarom heen. Hij zocht een Samaritaanse vrouw op, bezocht de delen van Tirus en Sidon en zag om naar de nood van een Romeinse hoofdman. Hij at met hoeren, zondaren en tollenaren. Hierbij was de Heere Jezus steeds in gebed en zocht Hij de stilte op om de gemeenschap met Zijn Vader te zoeken. Deze vrucht (uit én door Hem) zie je ook terug in het leven van de eerste christengemeentes. Zij waren dagelijks volhardend in bidden én smeken. Ook bij de apostel Paulus zie je dat het gebed de rode draad van zijn werk is, daarnaast roept hij de gemeentes ook op om voor hem en het werk te bidden. Opdat Zijn Koninkrijk zal komen en Zijn Naam verheerlijkt zal worden.

Ook vandaag heeft de Heere ons het gebed gegeven om alle evangelisten, bureaumedewerkers, vele vrijwilligers en het werk wat door hen gedaan mag worden op te dragen aan de Heere. Dit kan zowel persoonlijk, als in het gezin als tijdens kerkdiensten en gemeenteavonden in de kerkelijke gemeente. Deze steun in het gebed is onmisbaar nodig. Juist omdat we in het werk totaal afhankelijk zijn van de hulp, kracht en zegen van de Heere!