Geven

Ook financiële steun in het evangelisatiewerk is onmisbaar. In de Bijbel lezen we hoe de Heere Zelf steeds wijst om de door Hem ontvangen (financiële) gaven, naar vermogen, te besteden in Zijn dienst. Duidelijk is dit ook een vrucht van Gods werk in het leven van Gods Kerk. Je ziet dit bijvoorbeeld terug bij Zacheüs, als ook bij de christenen in de eerste christengemeentes.

Het evangelisatiewerk kan op verschillende manieren financieel gesteund worden, denk hierbij aan:

Het bankrekeningnummer van EVGG is: NL18RABO0362426457.