Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten (EVGG) is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. EVGG valt onder de groepsbeschikking van de Gereformeerde Gemeenten. Giften en schenkingen zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.