Draag structureel bij; wordt donateur!

Een trouwe groep donateurs vanuit de achterban vormt een van de meest belangrijke financiële pijlers van ons evangelisatiewerk. Vele honderden mensen machtigen EVGG maandelijks of per kwartaal een bedrag af te schrijven van de bankrekening. Vele bijdragen van soms 2 of 5 Euro per maand, laat op de jaarlijkse exploitatie van EVGG een grote som geld zien! Ook op deze wijze draagt u eenvoudig een steentje bij in de Bijbelse opdracht om Gods woord uit te dragen!

Nog geen donateur? Meldt u zich dan snel en eenvoudig aan.

Bent u al donateur? Hieronder kunt u uw bijdrage aanpassen.

Uw situatie
Uw donatie
per
bij buitenlands rekeningnummer
Uw gegevens