Nalaten

Het is een goede -Bijbelse- gewoonte om tijdens uw leven te bepalen wat er gebeurt met uw bezittingen na uw overlijden. Is het hierbij geen goede overweging om (een deel van) uw vermogen ook na uw overlijden in te zetten voor de verkondiging van Gods Woord? Deze vorm van schenken is ook voor EVGG een belangrijke bron van inkomsten. Een notaris kan u volledig informeren omtrent de mogelijkheden om aan EVGG te denken. Hieronder staan enkele aanwijzingen:

Nalatenschap

U kunt er voor kiezen om in uw testament (laatste wilsbeschikking) op te laten nemen dat u EVGG als erfgenaam aanwijst voor (een deel van) uw nalatenschap. U neemt in uw testament dan de volgende zin op: "Ik benoem tot mijn erfgenaam Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden." Als u EVGG als (gedeeld) erfgenaam aanwijst, dan zal EVGG het betreffende deel van uw nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dit wil zeggen dat EVGG de nalatenschap alleen aanvaardt voor zover het toegewezen erfdeel positief is.

Legaat

Een andere vorm van nalaten is het legateren van een geldbedrag na uw overlijden. Ook een legaat wordt vooraf vastgelegd in uw testament. Veelal wordt in het testament opgenomen dat het legaat binnen drie maanden na overlijden uitgekeerd dient te worden. In het testament dient u de formele naam van EVGG op te nemen: Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, gevestigd te Woerden.

Neem gerust contact op met EVGG voor meer informatie over of vragen omtrent nalaten. Ook een notaris kan u informatie geven over (het opmaken of wijzigen van) een testament.